Ühissõidukite liikumiskiirus Paldiski maanteel tõusis oluliselt

Paldiski maantee vastvalminud kesklinnasuunaline ühistranspordirada tõstab Zoo ja Mustjõe bussipeatuste vahel oluliselt ühissõidukite liikumiskiirust, mis võimaldab ühissõidukite ressurssi optimaalsemalt kasutada ning muudab ühistranspordi sõitjatele mugavamaks.

Maikuu lõpus valminud Paldiski maantee ühissõidukite raja ehitustööd hõlmasid sõidutee ja 3 m laiuse kergliiklustee ehitust, sademevee ärajuhtimissüsteemi rajamist, tänavavalgustuse, foorijuhtimise süsteemide ehitust ning haljastus- ning liikluskorraldustöid. Samuti vahetati välja Mustjõe oja truup.

Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet ning YIT Infra Eesti AS sõlmisid 2018. aasta juulis töövõtulepingu Paldiski maantee linna sisenevale suunale 1,3 kilomeetri pikkuse ühissõidukiraja ehituseks Zoo ja Mustjõe bussipeatuste vahelises lõigus.

Ehitustööde maksumus oli 1,5 miljonit eurot. Ehitust kaasrahastati 85 protsendi ulatuses Ühtekuuluvusfondist.