Elektrooniliste kiiruspiirangu märkide mõju on positiivne

Statistika näitab, et Tammsaare teel suurenes ligemale 5% nende juhtide arv, kes sõitsid ja sõidavad täpselt lubatud sõidukiiruse piires.

Eriti suurte ja ohtlike sõidukiiruste ületamiste arv vähenes peale elektrooniliste liiklusmärkide kasutusele võtmist ca 50% (50 km/h alas ületamised vahemikus 71-80 km/h vähenesid ca 50%). Tänaseks on elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamist möödunud üks kuu ning liikluspilt on muutunud rahulikumaks ja sujuvamaks. Lubatud sõidukiiruste ületamised märkide mõjupiirkonnas silmnähtavalt vähenenud. Kuigi 44% juhtidest ületab ka peale elektrooniliste liiklusmärkide käiku andmist lubatud sõidukiirust, siis on need sõidukiiruste ületamised oluliselt väiksemad võrreldes varasema ajaga ning ületamised jäävad kuni +10 km/h piiresse.

Arvukate katsete tulemusena on selgunud, et kui 50 km/h tunnis liikuva sõiduki juht suudab enne ootamatult teele jooksnud inimest sõiduki peatada siis juba 60 km/h liikuv sõiduk enam pidama ei saa ja järgneb kokkupõrge, mis pooltel juhtudel lõpeb jalakäijale surmaga.