Kalli sundkindlustuse oht oli 24 700 kindlustuseta sõidukil

Kui liikluskindlustuse kohustus jääb täitmata, tekib liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena. Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on tänavu nelja kuuga saatnud 24 700 meeldetuletust automaatse liikluskindlustuse rakendumise kohta. Seda on 12 protsendi võrra rohkem kui mullu samal ajal.

LKFi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on murettekitav, et nelja kuu jooksul on ligi 25 tuhat autot, mopeedi, traktorit, haagist või muud sõidukit jäetud kindlustuseta. "Vaatamata sellele, et liikluskindlustus on kohustuslik, kasvab nende inimeste hulk, kes jätavad liikluskindlustuse lepingu sõlmimata. Automaatne liikluskindlustus on hetkel 12 020 sõidukil või haagisel," ütles Potsepp. "Kindlustamata sõiduki sundkindlustust tuleb vältida, sest see on tavapärasest liikluskindlustusest märksa kallim ja liiklusõnnetuse põhjustamisel tuleb kanda 640 eurona omavastutus."

"Autoomanikud arvavad tihti, et neil on liikluskindlustus tehtud. Kontrollimisel aga selgub, et nad on unustanud seda pikendada. Ärge jätke oma auto kindlustust unarusse, vaid kontrollige seda aeg-ajalt," tegi Potsepp üleskutse.

Liikluskindlustuse kehtivust on lihtne kontrollida LKF-i veebilehel. Samas saab näha, millal on sõidukiomanikul sundkindlustuse oht. Oma nimele registreeritud sõidukite andmeid saab näha eesti.ee portaalis. Liikluskindlustuse hindu saab võrrelda LKF-i kalkulaatoris.

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, mille alusel kindlustusselts hüvitab liiklusõnnetuses kannatanule kahju selle põhjustaja eest.

Igal liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping, sealhulgas on sõiduautod, veoautod, bussid, mopeedid, mootorrattad, traktorid. Samuti tuleb leping sõlmida selliste sõidukite haagistele. Kindlustuslepingu sõlmimise eest vastutab sõiduki omanik või selle vastutav kasutaja.

Erandina ei pea sõidukil olema liikluskindlustust aasta jooksul pärast viimase lepingu lõppemist, kui sõidukit ei kasutata ega hoita nii, et sellega saaks põhjustada liikluskindlustuse juhtumi. Kui lepingu sõlmimise kohustust rikutakse, rakendub liikluskindlustus automaatselt kindlustamata sõiduki sundkindlustusena.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.