Selline trügimine peaks küll politseilt väärilise hinnangu saama!

Tekitas ka avariiohtliku olukorra, milles kannatada saanuks täiesti süütu liikleja.