Sellinet tuleks kohapeal maha lüüa

Uudised loomaaiast, mille liigirikkus on ikka täiesti ulmeline. Kust küll sellised isendid välja võetakse?