Tähelepanu! Igati järgimist väärt üleskutse!

Sotsiaalmeedias levib üleskutse suhtuda teed puhastavatesse masinatesse mõistlikult - anda teed ja/või astuda vajadusel kaugemale. Nendes töötavad inimesed on suure pinge all ning ei täiendavaid probleeme pole neile vaja tekitada.

Nende töö tulemusena saavad tänavad puhtamaks ja liiklus muutub ohutumaks.