Tallinn ostab juurde 100 surugaasil töötavat bussi

Tallinna Linnatranspordi AS ostab 100 uut surugaasil töötavat linnaliinibussi, võimalusega soetada sama lepingu raames lisaks veel 100 bussi. Uute gaasibusside kasutuselevõtuga väheneb Tallinna ühistranspordi ökoloogiline jalajälg linnakeskkonnale.

Uued bussid on sõitjate jaoks kaasaegsed ja mugavad, kõigile bussidele paigaldatakse turvalisuse tagamiseks sise- ja väliskaamerad, sõitjate loendussüsteemid, USB pistikud jne. Esimesed uued bussid jõuavad pealinna tänavatele 2020. aasta suvel.

 

Tallinna gaasibusside hankes tunnistati edukaks pakkujaks Solaris Bus & Coach S.A.

Gaasibusside riigihankes osalenud kaks ettevõtet on mõlemad tugevad ja kogenud bussitootjad ning kvaliteedi osas rahuldasid mõlemad pakutud bussid, kuid teise pakkuja, Scania Eesti ASi esitatud pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks. Vastavalt hanke tingimustele pidid pakkujad busside soetusmaksumusele lisaks välja tooma ka kõik nende kasutamise ning garantiist välja jäävate hooldustööde ja varuosade/materjalide kulude maksumuse kümne aasta jooksul. Scania Eesti ASi pakkumus ei kirjeldanud kulusid nõutud mahus ning riigihangete seadusest tulenevalt ei olnud võimalik kuulutada pakkumust hanketingimustele vastavaks.

Solaris Bus & Coach S.A. pakkumuse maksumuseks on 26 960 000 EUR, Scania Eesti AS pakkumuse maksumuseks 28 620 000 EUR.

Vastavalt Tallinna Linnatranspordi ASi strateegiale asendatakse aastaks 2025 kõik vanemad diiselbussid surugaasi kasutavate linnaliinibussidega. Selleks hangitakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 300 uut gaasibussi ja tehakse esmaseid ettevalmistusi elektribusside kasutusele võtmiseks. Esimesed 100 uut gaasibussi vahetavad välja praegu kasutusel oleva bussipargi vanima osa.

 

Tallinna Linnatranspordi bussipargis on 520 bussi, millega teenindatakse pealinnas 72 bussiliini. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõtte aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.