Valitsus kiitis heaks mobiilsete kiiruskaamerate kasutamise

Teisaldatav kiirusmõõtesüsteem ehk mobiilne kiiruskaamera on automaatne kiirusmõõtesüsteem, mis analoogselt maanteedele püsipaigaldatud kiirusmõõtesüsteemidega võimaldab mõõta kõigi mööduvate sõidukite kiirust. Kiiruse ületamise tuvastamisel mobiilse kiiruskaameraga edastatakse samuti hoiatustrahv mootorsõiduki registrijärgsele omanikule või vastutavale kasutajale.
Teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi kasutuselevõtmiseks loodi eeldused 25. märtsil 2019 jõustunud liiklusseaduse muudatustega. Praeguseks on politsei- ja piirivalveamet hankinud kaheksa mobiilset kiiruskaamerat.
Muudatused arvestavad teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi eripäraga – neid saab paigaldada eri asukohtadesse iga päev või mitu korda päevas ning seetõttu ei ole kohane kohaldada neile kõiki praegu statsionaarse kiirusmõõtesüsteemi paigaldamisele kehtestatud nõudeid. Näiteks ei ole vaja neid igakordsel ümberpaigutamisel uuesti seadistada, küll aga tuleb igal ümberpaigutamisel veenduda, et kiirusmõõtesüsteem oleks töökorras.
Lisaks viiakse sisse muudatused, millega korrastatakse määrust ning selles kasutatavaid termineid ning korrigeeritakse mõõtemetoodikat, mida kasutatakse sõidukiiruse mõõtmisel kiirusmõõturiga ehk käes hoitava kiiruskaameraga