.

Pärnu‒Uulu teelõik ehitatakse neljarealiseks

Riigihanke eeldatavaks maksumuseks 38,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööde eeldatav algus on 2022. aasta mai ja teostamise tähtaeg 30 kuud. Tegemist on Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga.

Transpordiamet kuulutas välja riigihanke riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla kilomeetrite 133,4-143 Pärnu‒Uulu 2+2 teelõigu ehituseks, mille eeldatav maksumus on 38,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

“Tegemist on järgnevate aastate ühe suurema investeeringuga maanteetaristusse,” ütles Transpordiameti taristu haldamise teenistuse taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla. 

Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.

Pärnu–Uulu neljarealisele lõigule kavandatakse kaks eritasandilist liiklussõlme, mitu jalakäijatunnelit ja metsloomade teeületuskohad.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme;
  • lammutatakse ja ehitatakse uus Uulu sild;
  • ehitatakse Rannametsa tee foorreguleeritav ristmik;
  • ehitatakse Tõllapulga ja Uulu eritasandilised liiklussõlmed;
  • ehitatakse neli jalgratta- ja jalgtee tunnelit;
  • ehitatakse kolm ringristmikku, ühendusteid ning ligi kolm kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid;
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Pärnu‒Uulu neljarajalise teelõigu projekteerija on Skepast&Puhkim OÜ.

Your browser does not support the canvas element.