Sel aastal saavad riigilt teede remondi lisatuge 23 teed ja tänavat

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab valdasid ja linnasid teede parandamisel, mida läbib transiitliiklus või on seotud ettevõtlusega. Juhtumipõhiselt saab investeeringutoetusi 21 omavalitust, kogumahus 7 miljonit eurot. Kohalikel omavalitsustel oli eelmise aasta lõpus võimalik esitada taotlus kohalike teede toetuse saamiseks kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja...

Loe edasi

Ka Eesti panustab kütuseturu tarnekindluse tagamisse

IEA otsuse kohaselt võtavad liikmesriigid oma strateegilistest kütusevarudest kasutusele 60 miljonit barrelit, mis moodustab neli protsenti ühendusse kuuluvate riikide kokku 1,5 miljardi barreli suurusest naftatoodete varust. Pool kasutusele võetavast kogusest on lubanud turule anda Ameerika Ühendriigid ning ülejäänu teised riigid. Strateegiliste varude kasutuselevõtu eesmärgiks ei...

Loe edasi

Reisijate- ja kaubaveoga tegelevaid ettevõtteid kutsutakse ettevaatlikkusele

Ettevõtjad, kes osutavad veoteenuseid Venemaal, Valgevenes ning sõjalise rünnaku ohvriks sattunud Ukrainas, peavad arvestama, et ohtu võivad sattuda nende sõidukijuhtide tervis ja turvalisus ning ettevõtte vara säilimine, nii kauba kui veokite. Ei saa ka välistada, et Venemaal ja Valgevenes võidakse suhtuda Eesti numbrimärkidega sõidukitesse ja...

Loe edasi

Rahvusvaheliste autovedude sõidukid peavad naasma iga 8 nädala jooksul koduriiki

Üle Euroopa jõustuvad järk-järgult liikuvuspaketi nõuded. Sellest nädalast peavad rahvusvahelistel autovedudel kasutatavad sõidukid naasma iga kaheksa nädala jooksul koduriiki ning kabotaažvedudele lisandus täiendav nõue. „Vaatamata sellele, et Euroopa Liidus peavad järgnevatel aastatel kõik riigid tegema jõupingutusi rohepoliitika karmide nõuete täitmiseks, peavad transpordiettevõtted sellest nädalast saastama...

Loe edasi

Veebruari algusesse plaanitud suursaarte parvlaevapileti hinnatõus lükatakse tulevikku

Aasta lõpus kohtusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud suursaarte kohalike omavalitsuste esindajatega arutamaks parvlaevapileti hinnatõusuga seotud küsimusi. Ühiselt otsustati, et veebruari alguseks planeeritud parvlaevapiletite hinnatõus saarte külalistele lükkub edasi. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul soovisid vallajuhid rohkem aega piletimäärusega tutvumiseks ning oma ettepanekute tegemiseks. Minister...

Loe edasi

Rongiliiklus muutub täpsemaks, kiiremaks ja mugavamaks

Sõlmitud lepinguga, mis jõustub 2023. aastast, kohustub Elron sõiduplaanist kinnipidama 3 minuti täpsusega, rongid peavad väljuma graafiku alusel vähemalt 99,9% kordadel. Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Viljandi, Tallinn-Paldiski ja Tallinn-Keila liinide sõiduaeg peab olema vähemalt 10% võrra kiirem kui seda sõitva liinibussi sõiduaeg. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sõlmis raudtee...

Loe edasi

Omavalitsused saavad teeremondiks lisaraha

Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda investeeringutoetust nende teede remondiks, mis on seotud ettevõtlusega või teenindavad osaliselt transiitliiklust. Toetuse kogumaht ulatub seitsme miljoni euroni. Eestis on avalikult kasutatavaid teid 40 588 km, millest ligi 17 000 moodustavad riigiteed ning ligi 24 000 kohalikud teed. Kui üle...

Loe edasi

Veapunktisüsteem säästaks esimese viie aastaga 15 inimelu

Valitsuse liikluskomisjon viidi kurssi veapunktisüsteemi (VPS) väljatöötamise kavatsusega, mis saadetakse kooskõlastamisele juuni jooksul. VPS-i tulemusel peaks esimese viie aastaga olema võimalik liiklusõnnetustest säästa 15 inimelu. Liikluskäitumise arvestus- ja mõjutussüsteemi ehk teisisõnu veapunktisüsteemiga soovitakse tuvastada ja mõjutada neid sõidukijuhte, kes järjepidevalt eiravad liikluseeskirju ning ohustavad teisi...

Loe edasi

Väiksemad rahvusvahelised kaubavedajad peavad tulevikus tegevusloa hankima

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis ministeeriumidele ja logistikasektorile kooskõlastamiseks eelnõu, millega muudetakse nelja seadust, et tagada kaubaveo sektoris võrdsem konkurents ning parandada teenuse kvaliteeti. Kui seni on pidanud rahvusvahelise kaubaveoga tegelev ettevõtja võtma tegevusloa, kui veol kasutatav auto või autorong ületab 3,5 t lubatud...

Loe edasi

Liiklusaasta kokkuvõte: õnnetuste arv vähenes, kuid avariid nõudsid rohkem elusid

Eile tegi Transpordiamet valitsuse liikluskomisjonis 2020. aasta liiklusõnnetustest ülevaate, mis hõlmas ühe sõidukiga õnnetusi, sõidukite kokkupõrkeid, jalakäijaõnnetusi ning muid liiklusõnnetusi. Möödunud aastal toimus Eesti teedel 1365 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 60 ja sai vigastada 1574 inimest. Võrreldes 2019. aastaga oli vähem õnnetusi ja vigastatuid, kuid...

Loe edasi

Riik toetab omavalitsuste teede remonti 14 miljoni euroga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanekud, millega on kavas teha korda ca 14,1 miljoni euro eest 96 erinevat teed ja tänavat üle Eesti. Kohalike omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel...

Loe edasi

Pärast õlle joomist elektritõuksiga enam sõita ei tohi

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis loob reeglid kergete elektrisõidukite, sealhulgas elektritõukerataste ohutuks kasutamiseks. Eelnõu kohaselt jääb peamine liikumiskeskkond elektritõukeratastel samaks ehk kui seni on elektritõukeratastega sõitjad suunatud liiklema jalakäijate keskkonda ja ka jalgrattateedele, siis nii saab see olema ka edaspidi. Küll...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.