Suuremate maanteede neljarealiseks ehitamine: 15 aastat ning 1,7 miljardit eurot

Teedevõrgu arendamise ja teehoiu rahastamise raamdokument läheb uuendamisele ning avalikkusel on olnud selle vastu suur huvi. Uute tuulte mõjust tööde tellimisele ja 2020. aasta olulistest ülesannetest vestles ajaleht Teeleht Maanteeameti strateegilise planeerimise direktori Martin Lengiga. Uus riigieelarve muudab Maanteeameti seniseid plaane. Teedeehitust iseloomustab aga aeganõudev...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.