.Politsei

13 inimest haiglasse sõitnud juht pole veel asunud kogu kohtuotsust täitma

Süüdistuse järgi põrkas Kobingu juhitud BMW 2015. aasta 16. mail kell 9.47 Tallinnas Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul kokku Kreutzwaldi tänavalt vasakpööret teinud Mercedes-Benziga, mida juhtis Eve (42).

Kiirabi viis Eve ja Mercedeses olnud kaasreisijad, 15-aastase neiu ja 41-aastase Heiki Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning 51-aastase Peetri Lääne-Tallinna keskhaiglasse ja 10 kuu vanuse poisi Tallinna lastehaiglasse.

Kokkupõrke tõttu paiskus Mercedes otsa ohutussaarel olnud jalakäijatele. Viga said seal olnud Oleg (64), Helen (37), Galina (57) ning nelja-aastane poiss ja üheksa-aastane tüdruk.

Tallinna ringkonnakohus saatis raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustanud Oliver Kobingu vaidluse tema vastu esitatud tsiviilhagide osas Harju maakohtule uueks arutamiseks.

Kohus rahuldas sel nädalal Kobingu (26) esindaja vandeadvokaat Urmas Simoni määruskaebuse osaliselt ja leidis, et maakohus peab asja uuesti arutama uues koosseisus.

Ringkonnakohus märkis, et maakohus peab oma uues lahendis tooma välja sisulised põhjendused ning konkreetselt välja selgitama ja kindlaks määrama, millisele kannatanule ja millises summas tuleb Kobingul mittevaraline kahju hüvitada.

Harju maakohtu 19. novembri määrusega pikendati Oliver Kobingule maakohtu 2016. aasta 24. oktoobri otsusega määratud katseaega ja kahjutasude hüvitamise tähtaega ühe aasta võrra ning kohustati teda hüvitama kannatanutele kokku 30 350 eurot maksegraafiku alusel.

Mittevaraline kahju kannatanutele on heastamata

Maakohus arutas asja kriminaalhooldusametniku taotlusel, milles ta leidis, et Kobingule maakohtus 2016. aasta oktoobris mõistetud ja ärakandmata karistus tuleb täitmisele pöörata. Ametniku hinnangul ei täitnud Kobing talle maakohtu otsusega määratud lisakohustust heastada kannatanutele kuriteoga tekitatud mittevaraline kahju hiljemalt mullu 24. oktoobriks.

Ametniku väitel on Kobingu kohustus täitmata 30 350 euro ulatuses, kuna 14 650 eurot on kannatanutele hüvitanud kindlustus. Kriminaalhooldusametniku kinnitusel ei ole Kobing kogu katseaja jooksul esitanud mitte ühtegi maksekviitungit oma kohustuse täitmise kohta.

Kobing selgitas kohtule, et kuna ta ei ole kolme aasta jooksul leidnud endal sobivat tööd ning ta õpib, siis ei ole tal olnud võimalik kahjutasusid hüvitada ning kuna tal vara ei ole, siis ta ei näe lahendusi, kuidas tal oleks võimalik kahjutasusid hüvitada.

Maakohus leidis aga, et otstarbekas on anda Kobingule võimalus hakata hüvitamata kannatanutele kahjusid maksegraafiku alusel ning tema kandmata karistust mitte täitmisele pöörata.

Maakohus pikendas tema katseaega maksimaalse seadusega võimaldatud tähtaja ehk ühe aasta võrra ning kohustas teda järgmise 12 kuu jooksul vähemalt üks kord kolme kuu jooksul hüvitama kannatanutele 7587,50 eurot.

2017. aasta jaanuaris mõistis Tallinna ringkonnakohus Kobingule 2015. aasta 16. mail kesklinnas 13 kannatanuga liiklusõnnetuse põhjustamise eest kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vanglakaristuse, millest tal tuli reaalselt ära kanda kuus kuud. Karistuse ülejäänud osa ehk kaks aastat ja kaks kuud mõistis kohus talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. Eelnevalt oli maakohus kogu karistuse mõistnud Kobingule tingimisi.

Kobing juhtis autot joobes peaga, eirates suurimat lubatud sõidukiirust

Kohtus tõendati, et Kobing juhtis autot olles eelnevalt tarvitanud alkoholi. Samuti eiras ta suurimat lubatud sõidukiirust, sõites liiklusrohkel tänaval 50 km/h asemel 103 km/h ning ületas ristmiku foori keelava tulega, mistõttu põrkas kokku ristmikule lubava fooritulega sõitnud autoga.

Liiklusnõuete rikkumistega põhjustas ta ettevaatamatusest ühele inimesele eluohtlikud tervisekahjustused. Kolm inimest said õnnetuses raskeid kehavigastusi ja üheksa inimest said kergemaid vigastusi, kusjuures osa neist olid lapsed.

Süüdistuse järgi põrkas Kobingu juhitud BMW 2015. aasta 16. mail kell 9.47 Tallinnas Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul kokku Kreutzwaldi tänavalt vasakpööret teinud Mercedes-Benziga, mida juhtis Eve (42).

Kiirabi viis Eve ja Mercedeses olnud kaasreisijad, 15-aastase neiu ja 41-aastase Heiki Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning 51-aastase Peetri Lääne-Tallinna keskhaiglasse ja 10 kuu vanuse poisi Tallinna lastehaiglasse.

Kokkupõrke tõttu paiskus Mercedes otsa ohutussaarel olnud jalakäijatele. Viga said seal olnud Oleg (64), Helen (37), Galina (57) ning nelja-aastane poiss ja üheksa-aastane tüdruk.

Kiirabi toimetas täiskasvanud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning lapsed Tallinna lastehaiglasse.

BMW juht ja tema autos olnud kaks 17-aastast neiut toimetas kiirabi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning samuti autos olnud 20-aastane Kristo pöördus ise Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Kobing kandis talle mõistetud kuue kuu pikkuse vangistuse kogu ulatuses ära.

Your browser does not support the canvas element.