.Jää

Alates tänasest on jääleminek keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid.

„Kevadised sulailmad on muutnud jää väga hapraks ja sellel liikumise eluohtlikuks,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Tema sõnul muutuvad jääolud soojade ilmadega väga kiiresti ning nõrka jääd ei saa usaldada. „Isegi hea ujumisoskuse juures on jääauku kukkumine ohtlik. Esiteks võib sealt omal jõul välja saamine osutuda väga keeruliseks, teiseks kaotab täiskasvanud inimene külmas vees juba loetud minutitega teadvuse, lapsed ja eakad aga veelgi kiiremini,“ ütles Mikko Virkala.

On ääretult oluline, et lapsevanemad hoiaks oma lastel veekogude läheduses silma peal ning räägiks nendega nõrga jääga kaasnevatest riskidest. Kalameestel tasub aga silmas pidada, et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse oma elu.

Sellest nädalast võtab Päästeamet siseveekogude jääohutuse erilise tähelepanu alla. Päästjad teevad patrullkäike oma piirkonna populaarsemate kalastuskohtade juurde, et kontrollida keelu täitmist ning end teadmatusest ohtu panevaid inimesi hoiatada. Vajadusel kaasavad päästjad jääl viibimise keelu eirajate korralekutsumiseks ka Politsei- ja Piirivalveameti. Jääle mineku keelu tahtlikke eirajaid ähvardab sunnimeetmete rakendamine, väärteomenetlus ning rahatrahv.

Your browser does not support the canvas element.