.

Astangul piiratakse kahepaiksete kaitseks liiklust

Kahepaiksetele ohutuma rändetee tagamiseks kehtestatakse tänasest 1. maini Astangu tänaval, lõigul Kotermaa tn 1 kuni Astangu tn 19/3, ajaline sissesõidukeeld mootorsõidukitele (v.a ühistransport). Piirang kehtib õhtul alates kell 21.00 kuni varahommikul kella 6.00ni. 

Siljanov sõnas, et tänava osaline sulgemine on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine. “Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Piirangu eesmärk on tagada looduskaitse all olevatele kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest Astangu tänava ääres paiknevatesse sigimistiikidesse,” ütles Siljanov. 

“Kui varasematel aastatel on vabatahtlikud aidanud kahepaikseid üle tee talgute raames, siis tänavu nagu ka eelmisel kevadel ei ole talguliste kogunemine võimalik Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu,” rääkis linnaosavanema asetäitja ning avaldas lootust, et Astangu elanikud mõistavad liikluspiirangu vajalikkust, järgivad seda ning kasutavad sel perioodil hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või sealt lahkumiseks Järveotsa teed. 

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib ka väikese liikluskoormuse korral Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda. 

Palvega tagada Astangu tänaval kahepaiksetele turvaline liikluskoridor pöördus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ning Haabersti linnaosavalitsuse poole Eestimaa Looduse Fond.

Your browser does not support the canvas element.