Autojuht, kontrolli jälle oma teadmisi!

Kontrolli oma teadmisi! Liikluspolitsei vastab viimasel ajal tihti esitatud küsimusele: kui pöörata saab kahelt rajalt ja peale pööret läheb edasi kolm rida. Millisele sõidurajale keegi pöörama peak? Näiteks Tallinnas Sõpruse pst-lt pööre vasakule Tammsaare teele ja neid näitlikke ristmikke saaks välja tuua mitmeid.

Kuna sellised olukorrad ei ole liiklusseaduses üheselt reguleeritud, siis vastus on soovituslik.

Kui pööre ei ole liiklusmärkide või teekattemärgistusega eraldi reguleeritud, tuleks lähtuda põhimõttest – vasakust sõidurajast pöörav sõiduk on ka peale pöörde sooritamist kõige vasakpoolsemal sõidurajal!

👉 Nii mitmeski kohas (Tallinn: Tulika tn pööre Paldiski mnt-le, Tehnika tänavalt parempööre Endla tänavale jne) on kolmest jätkuvast sõidurajast üks mõeldud ühistranspordile ja kuivõrd ühistranspordirajal võib sõita vaid teatud tingimustel, siis peab vasakpoolsel sõidurajal pööret sooritav sõiduk arvestama sellega, et parempoolselt rajalt pööret sooritav sõiduk keerab kohe keskmisele sõidurajale.

👉 Ohukoht: liiklusseadus ei keela vasakpoolselt rajal pööret tegeval sõidukil liikuda ka keskmisele sõidurajale, kuid sellisel juhul peab pööret tegev juht veenduma manöövri ohutuses, andma teed temast paremal olevale sõidukile ja loomulikult enne manöövri sooritamist näitama ka nõuetekohaselt suunamärguannet.

👉 Ohtu liiklemise alus – liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Jäta ruumi enda ja teiste eksimustele!

Kui tead mõnda ristmikku või liiklusolukorda, mis oleks väärt ka teistele selgitamist, siis anna sellest liikluspolitseile teada.

Loe lisaks: Noh, autojuht! Oskad vastata?

Your browser does not support the canvas element.