.Avarii

Avarii tekitanud juht võib saada karmilt karistatud

Mõnda aega tagasi toimus Tallinnas liiklusõnnetus, kus kannatada sai tänavavalgustuslamp ning süüdlane lahkus. Vanarahvas teadis rääkida, et seal, kus tegijaid, seal ka nägijaid. Tänaseks päevaks on süüdlane tuvastatud ja oma karistuse saanud.

Jättes kõrvale asjaolud, miks see õnnetus üldse juhtus (põhjuseid pole raske leida), siis väike info selle kohta, mis ootab juhti ees sündmuskohalt lahkumise eest.

 

Liiklusseadus:

👉 § 223. Mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamine

(1) Mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustus, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

(2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.

 

👉 § 236. Liiklusõnnetusest mitteteatamine

(1) Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik, -karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

(2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist kolmest kuust kuni üheksa kuuni.

👉 Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

 

Õnnetusi juhtub, kuid sündmuskohalt lahkumine ilma kannatanud osapoolt või politseid teavitamata võib kaasa kaasa tuua lisaks märkimisväärsele rahatrahvile, juhtimisõiguse äravõtmisele või arestile ka nõude kindlustusseltsilt. Tulemuseks "liisingusse" võetud tänavavalgustuspost, võõras sõiduk jne. Kas see on seda väärt?

Your browser does not support the canvas element.