.Politsei

Eesti pälvis Euroopa liiklusohutuse auhinna

Eesti riik pälvis Euroopa liiklusohutuse auhinna, mis tunnustab Eestit viimase kümne aasta investeeringute ja pingutuste eest, mis on tehtud liikluses hukkunute arvu vähendamiseks. Eesti on nüüdseks Euroopas teine riik, kes on saanud liiklusohutuse auhinna kaks korda.

Veebi vahendusel toimunud tunnustusüritusel võttis auhinna vastu majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Tänane tunnustus on küll rõõmustav, aga vaadates seda, millised traagilised sündmused on sel aastal ja ka täna Eesti liikluses aset leidnud, peab tõdema, et me ei saa muutuda mugavaks ja peame edaspidi veelgi rohkem pingutama. Politsei võib küll järelevalvet teha ning Maanteeamet ka liikluskeskkonda kujundada, aga lõppude lõpuks langetab iga inimene mõistlikud otsused liikluses ise. Sellepärast on tänane auhind eelkõige tunnustuseks meie inimeste vastutustundlikule ja tähelepanelikule käitumisele liikluses, aga tuleb meeles pidada, et alati saab paremini,“ sõnas Aas.

Liiklusohutuse auhinda annab välja Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (European Transport Safety Council). Eesti paistis neile silma proaktiivse lähenemisega taristu ohutusele, teaduspõhise liiklusohutuse planeerimise ning kohalike omavalitsuste liiklusohutusse panustamise ja kaasamise poolest. Võitja valimisel vaadeldi liiklusolukorda 2009. aastast 2019. aastani.

Eestis hukkus liikluses 2019. aastal 52 inimest, mis on poole vähem kui 2009. aastal. Aastas oli vaid 19 päeva, kui liikluses keegi vigastada ei saanud. Sellegipoolest ei ole võimalik ennustada, kuidas muutub hukkunute arv järgnevatel aastatel, sest on veel kohti, mille arvelt võiks hukkunute arv väheneda. Need on seotud riskikäitumisega – kiiruse ületamise, joobes liiklemise, kõrvaliste asjadega tegelemise ja turvavarustuse mittekasutamisega.

Olulise panuse tulemuste saavutamisele on andnud liiklusohutusprogramm, mille tegevuskavas on ainuüksi järgmiseks neljaks aastaks valitud üle 150 konkreetse tegevuse, et liiklust ohutumaks muuta. Nimekiri uueneb igal aastal ning need tegevused on otseselt panustanud olukorra parandamisele. Programm keskendub kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale teemale: vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja, ohutu liikluskeskkond ning ohutu sõiduk.

Liiklusohutusprogrammi lähtekohaks on nullvisioon, mis näeb liikluses ette ülesandeid igale osapoolele. See lähtub eeldusest, et eksimise tõenäosust ei ole võimalik inimesel endal täielikult nullini vähendada. Nii tuleb liikluskeskkond kujundada selliseks, et see vähendaks inimlike eksimuste võimalusi ja liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid. Kui tavapäraselt on kogu vastutus liikluse ohutu toimimise eest pandud liiklejatele, siis selle mõtteviisi järgi lasub vastutus nii transpordisüsteemi kavandajatel, elluviijatel kui haldajatel. Liiklejad vastutavad vaid liiklusreeglite täitmise eest.

„Liiklusohutuses saavutatakse eesmärgid pikaajalise strateegilise töö tulemusena. Oleme teinud head koostööd nii ministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti kui ka kohalike omavalitsustega ning loodame head koostööd veelgi tõhusamaks muuta,“ ütles Maanteeameti peadirektor Priit Sauk.

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu liiklusohutuse näitaja on töövahend, mis aitab Euroopa Liidu liikmesriikidel liiklusohutust parandada. Eelmisel aastal tunnustati liiklusohutuse auhinnaga Iirimaad.

Your browser does not support the canvas element.