.Riiklik sõidueksam

Epideemia leviku takistamiseks piirati autokoolide tegevust

Vabariigi Valitsus andis korralduse peatada mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamine, et tõkestada koroonaviiruse epideemilist levikut.

Antud korralduse eesmärk ei ole peatada kogu õppetegevust. Kui koolituste teooriaõppe osa on võimalik korraldada distantsilt digitaalseid vahendeid kasutades nii, et koolitusasutuse hoones ei viibita, siis võib see jätkuda.

Ka sõiduõpet võib korraldada juhul, kui see toimub distantsmeetodil. Näiteks saab A- ja AM-kategooria õppesõidul hoida õpilane õpetajaga sidet raadio teel ning õpilane on üksi mootorrattal või mopeedil. Kui turvavarustust või sõidukit kasutab mitu õpilast, siis peab need kindlasti pärast iga sõidutundi korralikult desinfitseerima.

Iga õppesõit ei pruugi olla rikkumine. Erandid on tehtud kaitseväelasetele, politseiametnikele, päästeteenistujatele, abipolitseinikele ja vabatahtlikele päästjatele, kelle tegevus on eriolukorra lahendamisel oluline. Kaitseväelastele on lubatud mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse läbiviimine ning teistele nimetatutele alarmsõidukijuhi koolituse läbiviimine.

Kui märkad antud nõuete rikkumist, siis teavita Maanteeametit kirjutades aadressile vihje@mnt.ee.

Your browser does not support the canvas element.