.

Esmaspäevast alustatakse totra teepiirde eemaldamisega Tallinn-Rapla teelt

Esmaspäevast, 13. maist algab Tallinna–Rapla–Türi teelõigu km 17,6–24 taastusremont, mille käigus eemaldatakse teelõigult ka senine keskpiire. Teetööd toovad kaasa muudatusi liikluskorralduses.

Taastusremondi eesmärk on uuendada teel olevat asfaltkihti, parandada ebatasasused ning muuta sõidutingimused paremaks ja ohutumaks. Samuti eemaldatakse tööde käigus teelõigul km 17,6–21,1 olev keskpiire. Möödasõitude takistamiseks ja riskiohtliku liikluskäitumise ära hoidmiseks paigaldatakse pärast katte taastamist samale teelõigule kummipostid. Samuti tulevad rohekoridori lõigule metsloomade eest hoiatavad märgid ning lisatakse pikivahe hoidmise vajadusest teavitavad infotahvlid ja teekattele tuleb vastav märgistus.

Töödega alustatakse 13. mail eemaldades esmalt keskpiirde ja seejärel freesitakse teelõigul olemasolev kate. Pärast katte freesimist alustatakse defektsete kohtade parandamisega ja asfalteerimistöödega. Kui asfalteerimistööd on lõppenud, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ja tehakse uus kattemärgistus. Tööde lõpetamise tähtaeg on 13. august. 

Ehitustööde tõttu on tavapärane liiklus häiritud. Keskpiirde eemaldamise tööd tehakse etapiti ning tööde ajal on üks sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad liiklusreguleerijaid. Tööpäeviti on hommikusel tipptunnil kella 07.30–09.30 ja õhtusel tipptunnil kella 16–18 tagatud 1+1 sõidurajaga liiklus. Tööde teostamise perioodil palume varuda liiklejatel aega ja kannatust. Täpsemat infot liikluskorralduste muudatuste kohta saab jälgida www.tarktee.ee.

Töid teeb Verston OÜ ning objekti maksumus on ligi 715 000 eurot, millele lisandub käibemaks. 

Your browser does not support the canvas element.