.

Gaasiautode kontrolli tähtaeg lükkus novembri lõppu

Majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2022. aasta määruse nr 82 „Mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise nõuded ja kord“ muudatus võimaldab pikendada maagaasiseadmete kontrolli tähtaega.  

Selle muudatusega pikendatakse kontrolli tähtaega ainult nendel sõidukitel, mille kontrolli tähtaeg on vahemikus juuni kuni oktoober ja mis ei ole läbinud maagaasiseadme kontrolli. Kui sõidukile on teostatud maagaasiseadme kontroll, siis antud sõidukil kontrolli tähtaega ei pikendata.

Transpordiamet tuletab täiendavalt meelde, et maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite toitesüsteemide ja kütusepaakide nõuetele vastavus, tagamaks kütusena maagaasi tarbivate sõidukite kõrge ohutase.

Maagaasiseadme vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada ainult erandkorras juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda.

Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult. Arvestada tuleb ohu iseloomu, sõita üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, maagaasiseadme tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrollis muutuvad maagaasiseadme kontrolli kehtivused 26. juuni hilisõhtul. 

Maagaasiseadme vastavuse kontrollijad on leitavad Transpordiameti kodulehelt.

Your browser does not support the canvas element.