.Viadukt, remont

Hiiumaale ja tagasi mandrile liikudes tuleb arvestada teetöödega

Eile algasid Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee Risti ja Haapsalu vahelisel teelõigul km 38,8–70,5 teekatte taastusremonditööd.

Töö eesmärgiks on ebatasasuste ja pikiroobaste likvideerimine sõidumugavuse ning liiklusohutuse parandamiseks. Tööd toimuvad järgmistel teelõikudel: Ristil km 38,8–39,3, Palivere-Rannaküla lõigul km 49,4–64,4 ja Rannaküla–Haapsalu lõigul km 64,4–70,5.

Peamiselt tehakse kulumisjälgede remonti rooparemix-meetodil, kus olemasolev teekate rattajälgedes kuumutatakse, freesitakse üles ning seejärel lisatakse ülesfreesitud asfaldile uus täiendav asfaltsegu, laotatakse maha ja rullitakse uuesti kinni.

Ristil, Taebla alevikus ja Uuemõisa alevikus paigaldatakse kogu teekatte laiuses uus teekate. Osaliselt ehitatakse ümber liiklussaari ning peale asfalteerimistööde lõppu taastatakse teekattemärgised. Esimesteks töödeks Taebla alevikus ja Ristil on ohutussaarte ümberehitus. Alates juunikuust alustatakse freesimis- ja asfalteerimistöödega ning juulikuus teostatakse rooparemixi tööd.

Teetööde käigus ümbersõite ette nähtud ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil kõik teetööd ei ole lõpetatud. Vähemalt üks sõidurada peab ehitustööde ajal olema liiklejatele alati avatud. Kui freesimis- ja asfalteerimistöödel on suletud üks sõidurada, siis kasutatakse liiklusreguleerijaid ning muude lokaalsete tööde puhul suunavaid või eesõigusmärke.

Ehitustöid teeb AS TREV-2 Grupp AS ja omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus. Tööde kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot.

Maanteeamet juhib tähelepanu, et planeerides oma sõite mandrilt Hiiumaale tuleb arvestada teetöödega ning võimaliku ooteajaga kuni 10 minutit remondiobjekti kohta. Varuge piisavalt lisaaega Rohuküla sadamasse õigeaegseks jõudmiseks, et parvlaevale kiirustades mitte seada ohtu ennast ja teisi kaasliiklejaid. Ajavaru planeerimisel peaks liiklemisel arvestama ka sellega, et samaaegselt teostatakse teetöid Haapsalu linnas.

Your browser does not support the canvas element.