.Liiklus maanteel

I kvartalis laekus teekasutustasu 5,3 miljonit eurot

2019. aasta I kvartalis kogus Maanteeamet teekasutustasu 5,3 miljonit eurot, mis moodustab 29% selleks aastaks planeeritud 18 miljonist eurost.

2018. aasta samal perioodil laekus 5,4 miljonit eurot, millele lisandus 2017. aastal tehtud ettemakseid 1,4 miljonit eurot.

2019. aasta I kvartalis tasuti teetasu kokku ligi 180 000 korral. Eesti sõidukite eest tasuti 3,9 miljonit eurot 70 000 korral. Välisriigi sõidukite eest tasuti 1,4 miljonit eurot 100 000 korral. Välisriigi sõidukitest tasuti kõige rohkem Poola sõidukite eest 475 000 eurot. Järgnevad Läti 422 000 euroga, Leedu 374 000 euroga ja Venemaa sõidukid 163 000 eurot.

Kõige populaarsemad on ühepäevased perioodid, mille eest tasuti üle 150 000 korra. Eriti paistab see silma välisriikide sõidukite osas, mille eest on tasutud ühepäevase perioodi eest üle 100 000 korra ehk 64%.

Järgnevad populaarsuselt 90-päevased (8 000), 30-päevased (4 000) ja 365-päevased perioodid (1200). Pikemate perioodide eest tasumine on populaarne eelkõige Eesti vedajate hulgas, näiteks 365- päevastest 95% ja 90-päevastest perioodidest 96% on tasutud Eesti sõidukite eest.

Maksu ja Tolliameti (MTA) analüüsi põhjal oli esimeses kvartalis teekasutustasu alati makstud 72% kõikidest veokitest, sh Eesti veokitest oli alati teekasutustasu makstud 58% ning välismaistest 79%. Teekasutustasu oli esimeses kvartalis alati tasumata 18% veokitest (sh 29% Eesti ja 12% välismaistest veokitest). Ülejäänud veokitel oli teekasutustasu liikumise ajal vahel tasutud ja vahel maksmata. Hinnanguliselt jäi esimeses kvartalis tasumata kokku 415 220 eurot teekasutustasu, millest 284 740 eurot Eesti veokite pealt.

Piiripunktides (st idapiiri ja sadamaid) on teekasutustasu makstud esimeses kvartalis 7999 korral. Sealjuures on idapiiril kontrollitud kõiki piiripunkti sisenenud veokeid, mida on aasta algusest olnud 24 475. Piiripunktides on teekasutustasu maksmata jätmise eest alustatud menetlusi seni 42 korral. Esimeses kvartalis tegi MTA kokku 2221 maanteekontrolli (kõik sõidukid kokku, sh üle 3,5-tonnised sõidukid), teekasutustasu mittemaksmine tuvastati 214 korral ning isikud suunati tasuma.

Politsei- ja Piirivalveamet registreeris tänavu esimese kolme kuuga 407 teekasutustasu rikkumist. Nende rikkumiste eest määrati rahatrahve summas 640 eurot ja mõjutustrahve summas 22440 eurot.

Your browser does not support the canvas element.