.

Jalgratturite soovil väike meeldetuletus autojuhtidele

Ilusad ilmad on meelitanud tänavatele rohkelt jalgrattureid. Jalgratturite soovil seekord väike meeldetuletus autojuhtidele:

👉 Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Kõige alus on viisakus kaasliiklejate vastu!

👉 Liiklusmärk „Anna teed“ kohustab teed andma ka jalgratturile. Kui märgid puuduvad, kehtib parema käe reegel.

👉 Sõitmisel peab juht hoidma ohutut külgvahet. Ära möödu jalgratturist lähemalt kui 1,5 meetrit.

👉 Laia pidevjoont, mis eraldab jalgrattarada sõidutee muudest radadest, ületada ei tohi.

👉 Pöördel peab teed andma ka ülekäigurajal sõiduteed ületavale jalgratturile.

👉 Jalgrattatee ja sõidutee reguleerimata lõikumiskohas tuleb teed anda jalgratturile, kui teeandmist kohustav liiklusmärk on enne lõikumiskohta. Jalgrattur peab ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

👉 …. Täida punktiirjoon Sinu arvates olulisega.

Suuremal osal jalgratturitest hooaeg alles algab ja ka autojuhtidel võtab harjumine natuke aega. Ole liigeldes tähelepanelik ja arvesta sellga, et me kõik oleme ekslikud. Jäta liigeldes ruumi ka eksimustele.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.