.

Kadaka tee läheb remonti

Esmaspäeval, 22. märtsil alustatakse Kadaka tee rekonstrueerimisega Ehitajate tee ja Akadeemia tee vahelisel lõigul. Ehitustööd toovad kaasa ajutisi liikluspiiranguid.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,5 meetri laiuste sõiduridade ja eraldatud vasakpöörderidadega sõidutee, mis on kaetud asfaltbetoonkattega ja piiritletud äärekividega. Kadaka tee ja Pilve tee ristmikule rajatakse foorjuhtimine.

Paarisnumbritega tänavapoolele rajatakse 3,5 meetri laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee. Paaritute numbrite poolele tuleb 2,2 meetri laiune, olemasoleva kõrghaljastuse vahel looklev asfaltbetoonkattega jalgtee. Jalakäijate ülekäigurajad lahendatakse ohutussaartega. Tänavale paigaldatakse LED-tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Vaegnägijate liiklemise lihtsustamiseks pannakse ülekäiguradadele braikivid.

Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeritakse ka tänavaalused vee- ja kanalisatsioonitrassid ning rajatakse sadeveekanalisatsioon.

Tänavalõigu rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Projektdokumentatsiooni koostas AS Infragate Eesti. Ehitustöid teeb Tallinna Teede AS, tööde lepinguline tähtaeg on august 2021. Tööde lepinguline maksumus on 2,3 miljonit eurot, seal hulgas 345 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.

Ehitustöödega kaasnevad ajutised liikluspiirangud ning ehitustööde etappidega seotult muudetakse bussiliinide nr 9 ja 13 liikumisteed. Jälgida palutakse ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Your browser does not support the canvas element.