Kadaka teel tulevad torustiku avariiremondi tõttu liikluspiirangud

AS Tallinna Vesi alustab juba täna õhtul Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelisel lõigul avariiohtliku kanalisatsioonitorustiku remondiga, mis toob kaasa liikluskorralduse muudatusi. Raskeveokid suunatakse ümber, liiklusele jääb avatuks üks sõidusuund. Sõidukijuhtidel palutakse võimalusel Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelist lõiku liiklemiseks vältida.

28. veebruarist 13. märtsini on torustiku renoveerimise ettevalmistustöödeks igal õhtul kella 19-st kuni 7-ni hommikul suletud Kadaka tee Mäepealse suunaline sõidurada 100-200 meetri kaupa. 14. märtsist 10. aprillini on kavandatud torustiku renoveerimistööd ja sel ajal on liiklus Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelisel lõigul ühel suunal suletud ööpäev läbi. Liikluseks jääb avatuks üks sõidurada, liiklust suunavad liiklusreguleerijad.

Kõige suurem oht liiklejatele võib olla avariiohtliku kanalisatsioonitoru kohal oleva teepoole vajumine kuni pool meetrit. Sellisel juhul sulgeme teelõigu kohe liikluseks täies ulatuses ja suuname ringi ka bussiliikluse. Lisaks sellele ohustab halvas seisus olev kanalisatsioonitoru Nõmmest Saueni asuvate elamute reovee äravoolu, mis võib varingu korral katkeda. AS Tallinna Vee avariiohtliku kollektori kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul on rekonstrueerimistööd hädavajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast. "Seoses vähese sademete hulgaga, mis suurendaksid oluliselt torustiku vooluhulkasid, on hetkel parim võimalik aeg tööde teostamiseks," lisas Timofejev. Töid teostatakse torustikku täielikult lahti kaevamata, et häirida liiklust võimalikult vähe. Tallinna Vesi teeb endast kõik oleneva, et tööd häiriksid linlasi minimaalselt ja vabandab töödest tulenevate ebamugavuste pärast.

Linn jälgib, et AS Tallinna Vesi teeks vajalikud tööd võimalikult operatiivselt ning tagaks remonttööde ajal nii liikluse reguleerimise, turvalisuse ning kanalisatsiooni toimimise. Vaatamata sellele kulub tööde suure mahu tõttu remondiks aega kuni kaks kuud.

Your browser does not support the canvas element.