.

Kas mäletad eelmisel aastal laineid löönud intsidenti autojuhi ja jalgratturi vahel? Jõustus kohtu otsus

Politsei avalikustab eelmise aasta augustis toimunud intsidendi tagamaid, kus autojuht täiesti heast peast keeras jalgratturile peale ning oleks võinud põhjustada raske liiklusõnnetuse.

Arvestades teo ilmselget tahtlikkust ja võimalikke tagajärgi, karistas politsei autojuhti juhtimisõiguse äravõtmisega maksimummääras. Juht otsusega ei nõustunud ja vaidlustas selle kohtus. Vahejuhtumi põhjuseks olevat olnud juhti ootamatult tabanud terviserike, mille tulemusena soovis autojuht sõiduki väga kiiresti tee ääres peatada. Eelnevat konflikti ratturi ja autojuhi vahel ei olnud.

Kuivõrd kogutud tõendid “muinasjuttu” ei kinnitanud, jättis kohus karistusliigi muutmata, vähendades küll karistuse pikkust 1 kuu võrra. Kuigi autojuht kaebas maakohtu otsuse Riigikohtusse, siis Riigikohus kaebust menetlusse ei võtnud ja seega jõustus maakohtu otsus ning autojuht on nüüd pikemaks ajaks liiklusest kõrvaldatud.

Liiklus on koht, kus ka väikesed eksimused võivad väga kurvalt lõppeda. Seetõttu toob tahtlikult toime pandud rikkumine sageli kaasa juhtimisõiguse äravõtmise ka siis, kui varasemad rikkumised puuduvad. Tegu, millega seatakse tahtlikult ohtu kaasliikleja elu ja tervis, ei ole mitte millegagi vabandatav. Emotsioonid tuleb liigeldes hoida kontrolli all!

Turvalist liiklemist!

Vaata videoklippi siit.

Your browser does not support the canvas element.