.Remont

Keila–Haapsalu maantee Keedika–Linnamäe lõigul alustatakse rekonstrueerimistöödega

6. aprillil 2020 alustatakse Keedika–Linnamäe teelõigul km 54,9–62,8 rekonstrueerimistöödega. Tööde eesmärk on viia teelõigu amortiseerunud kate vastavusse liiklussagedusega ning tõsta sõidumugavust ja liiklusohutust.

Teelõigu rekonstrueerimise käigus freesitakse olemasolev kattekiht, rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, uus kompleksstabiliseeritud alus ning kogu lõigule uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse kõik olemasolevad truubid ja liikluskorraldusvahendid.

Aprilli esimestel nädalatel alustatakse väljamärkimis- ja raadamistöödega, misjärel jätkatakse kaevetööde ning teetruupide ehitusega. Orienteeruvalt kuu aja pärast ehk mai alguses alustatakse põhiliste teetöödega, siis freesitakse vana asfaltkate, alustatakse tee muldkeha laiendamisega ning ehitatakse välja uued katendikonstruktsiooni kihid. Töid tehakse lõikude kaupa – kogu rekonstrueeritav teelõik on jagatud kaheks ligi 4 km osaks. 

Esimeses etapis alustatakse töödega Keedika poolsest otsast ning liigutakse Linnamäe poole. Peale esimesele lõigule alumiste konstruktsioonikihtide rajamist, alustatakse mai lõpus paralleelselt töödega ka teisel lõigul.

Teetööde käigus ümbersõite ette nähtud ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel lõplikult asfalteerimata. Töötsoonis on liikumiskiirus 30–50 km/h olenevalt tehtavatest töödest. Tööde ajal on vähemalt üks sõidusuund liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore või liiklusreguleerijaid. Ehitustööd kestavad viis kuud.

Arvestades valitsuse kehtestatud eriolukorda, kinnitame, et ehitustööde tegijad järgivad kindlasti Terviseameti poolt kehtestatud ohutusnõudeid ja juhiseid.

Objekti projekteerija oli Selektor Projekt OÜ. Omanikujärelevalvet teostab Infragate Eesti AS ja ehitustöid teeb Tariston AS. Tööde maksumus on ligi 2,6 miljonit eurot.

Your browser does not support the canvas element.