.Ühistranspordirada

Kes ja millal tohib sõita ühistranspordirajal

Liikluspolitsei uurib oma Facebooki lehel, kas Sina tead, kes ja millal tohib sõita ühistranspordirajal? Kuna Häirekeskusesse tuleb üksjagu teateid ühistranspordiraja ebaõigest kasutamisest ja teatatakse ka operatiivsõidukitest, mis ühistranspordirajal sõidavad, siis järgnevalt väike meeldetuletus:

• Ühissõidukirajal võib sõita ühistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava ühissõidukiga, SÕITJAT VEDAVA nõuetele vastava taksoga ja sõitjat vedava bussiga.

• Ühissõidukirajal VÕIB SÕITA ERITALITUSE SÕIDUKIGA, kui täidetakse tööülesandeid ja täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga (kiirabi, päästeamet ja politsei täidab tööülesandeid ka siis, kui sõidab väljakutselt tagasi❗️).

• Ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee pärisuunavööndi serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, võib reastuda VAHETULT ENNE pööret või seismajäämist sõitjate peale- või mahaminekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellisele ühissõidukirajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda

• Ühissõidukirajale võib reastuda ümberpõikeks, kui see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit ning pärisuunavööndis puuduvad muud sõidurajad, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda.

• Infoühiskonna teenuse vahendusel teenust pakkuvad sõidukid võivad ühistranspordirajal sõita siis, kui sõidukile on paigaldatud plafoon ja sõiduki parempoolsel välisküljel on nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk ja sõidukis veetakse sõitjat.

Lühidalt: ühistranspordirajal võivad sõita bussid, klienti teenindavad taksod, operatiivsõidukid ja elektriautod. Muudel sõidukitel on ühistranspordirajale asja üldjuhul vaid vahetult enne/peale manöövrit ning selgitus – 2 kilomeetri pärast pööran paremale väga mõjus ei ole.

Austa teisi liiklejaid ja sõida nii nagu märgid näitavad!

Your browser does not support the canvas element.