.Rattalukk

Kes võib Eestis parkimistrahve välja kirjutada?

Viljandi linnavalitsus palus Justiitsministeeriumil selgitada välja kas parkimistrahvide tegemine on kohaliku omavalitsuse või politseinike ülesanne. Eraparklate puhul on asi selge – trahviotsus tuleb maatüki omanikult või haldajalt.

Justiitsministeeriumi vastuses öeldakse, et vastus sellele küsimusele on leitav korrakaitseseaduse § 6 mõttest. Selle paragrahvi järgi on esimesena pädev see korrakaitseorgan, kellel on kõige suurem valdkondlik kompetents, mistõttu on Riigikogu just tema seaduses määranud järelevalvajaks. Üldjuhul ei ole politseil valdkondliku asutusega võrreldavaid eelteadmisi, samuti ei pruugi ta tunda kohalikke olusid sama hästi nagu nt valla või linna parkimiskorraldusega tegelev ametnik.

Liiklusseaduse § 186 lõike 4 kohaselt korraldab parkimist teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide, teemärgiste ning muude liikluskorraldusvahendite abil. Seda iga omavalitsus ka teeb. Tulemuseks on iga valla ja linna täiesti eripärane parkimiskorraldus. Ka see on ohtusid ja rikkumisi ärahoidev järelevalvetoiming. Järelikult on parkimisega seonduv esimesena kohalik ülesanne. Sellest omakorda tuleneb, et esimesena on ka riiklikku järelevalvet teostav organ kohalik omavalitsus. Kui politsei teostab järelevalvet, siis peab ta järgima kohaliku omavalitsuse varasemalt kehtestatud parkimiskorraldust. Kuna ka peatumise nõuded lähtuvad esimesena konkreetse valla või linna elanike ja turvalisuse huvist, võib ka peatumise järelevalvel pidada peamiseks korrakaitseorganiks linna või valda.

Tallinnas kirjutab parkimistrahve välja Munitsipaalpolitsei, seega nende ametnikku nähes tasub valesti pargitud masinaga kiiresti minema sõita.

Your browser does not support the canvas element.