Kontrolliti õppesõitude vastavust nõuetele

Transpordiamet kontrollis koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Maksu- ja Tolliametiga Narva tänavatel toimuvaid õppesõite ning tuvastas mitmeid puudusi.

Reidi eesmärgiks oli kontrollida õppesõidu toimumise aluseid ning õppesõidukite vastavust kehtestatud nõuetele. Puudused olid seotud sõidukite juhtimiseks vajalike dokumentide ning õppesõidukite nõuetekohase märgistamisega.

“Kuigi antud kontrolltegevuste raames piirdusime hoiatamisega ning tähelepanu juhtimistega, on siiski oluline märkida, et kindlasti jätkame taoliste kontrolltegevustega, mistõttu on tähtis viia õppesõit ning sinna juurde kuuluv kehtivate nõuetega kooskõlla,” rõhutas Transpordiameti liiklusteenistuse sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnov.  

Igal aastal lisandub Eesti teedele ligikaudu ligi 20 000 uut mootorsõidukijuhti, kes on autokoolides omandanud teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks sõltuvalt valitud sõidukategooriast.

Eestis on palju mootorsõidukijuhtide koolitamisega tegelevaid autokoole ning enne valiku langetamist tasub igal juhikandidaadil kindlasti tutvuda ka Transpordiameti statistika ning eksamite läbivusprotsentidega SIIN

Your browser does not support the canvas element.