.Foto: Mupo

Kuidas taltsutada jõmm-parkijat?

Parkinsoni haiguste seltsi liikme Hinno Puhmi sõnul on tervete inimeste autode invakohtadel parkimine sage nähtus. "Tõsine probleem! See, et invakoht on parasjagu tühi, ei õigusta kuidagi suvalisi parkimisi," ütles MTÜ Tallinna ja Harjumaa Parkinsonihaiguse Selts juhatuse liige. "Selles ju asja mõte ongi, et liikumis- või nägemispuudega inimesed vajavad neid kohti. Tegelikult aga seisavad invakohtadel tihtilugu tervete inimeste autod. Kes teise häda ei tea, ei oska ka probleemi näha!"

Linna munitsipaalpolitsei patrullreidid näitavad, et eriti sageli pargivad hea tervisega juhid invakohale sisseoste tegema kiirustades. "Iseenesest puudub invakohtadel parkimise puhul seaduspärasus – vahel võib väiksemate kaupluste juures olla hoopis rohkem rikkumisi kui suurte kaubanduskeskuste juures," ütles mupo avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt. "Pargitakse ka kehtetute ja võltsitud kaartidega. Samuti torkab silma, et palju kasutatakse lähedaste kaarti, mis tegelikult on mõeldud kaardiomaniku transportimiseks, mitte kellegi teise igapäevaseks mugavamaks parkimiseks."

Mupo inspektori Meelis Meerentsi sõnul on Tallinnas invakaartidega parkijate hulk eriti suur kesk- ja vanalinnas. "Me kutsume neid omavahel naljatamisi invaliidide tänavateks," ütles Meerents. "Need on näiteks Maakri, Tornimäe, Lai, Vene ja õhtuti, kui baarid lahti tehakse, ka Müürivahe tänav."

Kontrollijail käed lühikesed

Puhmi sõnul on vaja hoolimatutele sõidukijuhtidele meelde tuletada, et invakohti on linnas piiratud arv. "Selline hoolimatus tekitab paksu verd. Parkimiskohad saadakse ikka asja eest ja neid pole väga palju," lausus Puhm. "Mina olen liikumispuudega, kõnnin kargu abil, aga kui lähen valesti parkijaid ära ajama, saan pahandada."

Tallinna transpordiameti hinnangul aitaks teri sõkaldest ehk kehtivaid parkimiskaarte kehtetutest ja võltsitutest eristada kõiki omavalitsusi hõlmav andmebaas. Eesti linnade liit tegi asjakohase ettepaneku sotsiaalministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile juba 2016. aasta juunis. "Tallinna transpordiamet peab endiselt vajalikuks täiendada liiklusseadust neis asjus, mis olid kirjas ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas," ütles ameti jurist Tiit Eenmaa. "Kehtivaid regulatsioone muutmata ei ole võimalik liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kasutamist kontrollida. Oleme optimistlikud ja loodame, et vabariigi valitsus esitab uuesti riigikogule liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis reguleerib täpsemalt invakaardi kasutamise tingimusi liikluses."

Kuni ühtne andmebaas väljastatud ja kehtivate parkimiskaartide kohta puudub, on ka parkimiskaarte väljastavatel kohalikel omavalitsustel tegevus piiratud. "Linnade ja valdade liit on teinud Tallinna linna algatusel kaks ettepanekut liiklusseaduse muutmiseks, et aidata kaasa invakohtadel parkimise korrastamisele," ütles liidu asedirektor Jan Trei. "Esimene nägi ette üleriigilise parkimiskaartide elektroonse registri loomist. Selline register võimaldaks kontrollida kaartide kehtivust ning invakohale parkimise õigustatust."

Rikkujale vaja trahvi

Seni pole aga võimalik kontrollida teise kohaliku omavalitsuse väljastatud parkimiskaardi kehtivust. "Parkimiskaardid ei ole elektroonsesse keskkonda kantud või puudub sellele infole ligipääs," nentis Trei. "Näiteks Tallinnas pargitud auto puhul ei ole parkimiskontrolöridel sisuliselt võimalik naabervalla väljastatud kaardi kehtivust kontrollida. See annab võimaluse kaarte võltsida või kasutada aegunud kaarte."

Teise ettepanekuga soovib omavalitsuste liit sätestada vastutuse parkimiskaardi ebaseadusliku kasutamise eest. "Leidsime, et liiklusseaduse täiendus vastutust reguleeriva sättega on vajalik ja ennetav meede, et peatada parkimiskaartide massiline ebaseaduslik kasutus," lausus Trei. "Seadusesse tuleks kirjutada võimalus karistada rikkujat trahviga, mis oleks proportsionaalne parkimiskaardi ebaseaduslikul kasutusel säästetud rahasummaga."

Praegu pole linnadel-valdadel õigust parkimiskaardi kehtivust selle väärkasutamise korral tühistada või peatada. Kui parkimiskaarti kasutab kõrvaline isik, pole parkimisjärelevalvel siiski õigust parkimiskaardi kasutaja isikuandmeid kontrollida. Samuti puudub linnal võimalus kontrollida välisriikides välja antud parkimiskaartide kehtivust.

Dokumente liikumis- või nägemispuudega inimese sõiduki tasuta parkimiskaardi taotlemiseks võtab linn vastu infosaalis Vabaduse väljak 7.

Parkimiskaarti võib volituse alusel taotleda ka isiku seaduslik esindaja.

Lähemalt: https://www.tallinn.ee/Teenus-Liikumispuudega-voi-pimedat-inimest-teenindava-inimese-soiduki-parkimiskaart

Your browser does not support the canvas element.