Küsitlus: Isikliku autoga satutakse avariidesse 18% tihedamalt kui tööautoga

Volkswageni tarbesõidukite divisjon küsitles juhte selgitamaks välja, kas ollakse hoolsamad liiklejad tööauto või isikliku auto roolis. Muuhulgas selgus, et isikliku auto roolis satutakse avariidesse 18% enamatel juhtudel kui tööauto roolis.

Küsitluse tulemused näitasid, et isikliku auto roolis eirab liikluseeskirju sageli 25,4% ja 78% vastanuist aeg-ajalt või harva.

Tööauto roolis ei eira liikluseeskirju mitte kunagi vaid 10,9% vastanutest. 15,2% vastanuist teeb seda aga sageli. Seda on 10,2% vähem kui isikliku auto puhul ja võib üldistada, et tööauto roolis rikutakse liikluseeskirju vähem. Mitte kunagi ei ole liikluseeskirju eiranud vaid 1 vastaja.

Vastanutel paluti lahtise vastusena kirjeldada oma sagedasemaid liikluseeskirjade rikkumisi. Valdavalt mainiti kiiruse ületamist, aga ka ristmiku ületamist foori kollase või koguni punase tulega. Samuti mainiti ristmike “lõikamist” kaasliiklejate puudumisel ja tagasipöördeid vales kohas. Üks vastanuist tõi sagedasemate rikkumistena välja lisaks kiiruse ületamisele telefoni näppimise, telefoniga rääkimise, suunatulede mittekasutamise. Üks märkis, et takistab süstijatel sõiduraja vahetamist.

Isikliku autoga on avariisse sattunud 49,2% vastanuist ja mitte kunagi ei ole avariise sattunud 47,5% vastanuist. Tööautoga ei ole avariidesse sattunud 66,7% vastanuist. Seda on 18% vähem kui isikliku autoga sõitvatel vastanutel.

Palve peale avariisid kirjeldada räägiti sissesõitudest parklas, telefoniga rääkides või kiirustades eesliiklejale tagant sisse sõidust, viletsate teeolude tõttu teelt väljasõidust. Üks vastanu räägib oma kolmest avariist järgmiselt: “Esimene oli kaks nädalat peale lubade saamist kiilasjääl tagant otsasõit, teine oli suvel, kui ringteel eesolev auto järsult pidurdas ja kolmas, kui üks kaubik ümber reastudes mul külje maha sõitis.”

Küsitluses oli püstitatud väide: “kui ma juhin ametiautot, siis tunnen suuremat vastutust ja olen roolis tähelepanelikum kui isiklikku autot juhtides.” Vastanute seisukohad jagunesid võrdselt, 43,7% nõustus täielikult või pigem nõustus, 46,9% pigem ei nõustunud või ei nõustunud üldse.

Küsitluses tunti ka huvi, kummal juhul pööratakse suuremat tähelepanu auto tehnoseisundile. 69,2% vastanuist ütles, et samavõrd nii töö- kui ka isikliku auto puhul. 30,2% aga muretseb rohkem isikliku auto korrasoleku eest.

Küsitlusele vastas kokku 65 inimest, kellest 67,7% ehk 44 vastanut kasutab ametiautot. 66,2% vastanu autojuhistaaž oli pikem kui 10 aastat. Volkswageni tarbesõidukite divisjoni küsitlus viidi läbi Eesti Volkswageni klubi ja auto-moto elustiiliblogi Wroomer Facebookis.

Your browser does not support the canvas element.