Laagna tee ränga õnnetuse kaassüüdlane võeti vahi alla

Laagna teel toimunud raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamise käigus tuvastas politsei kaasosalise, kollase Chevrolet Camaro juhi, kes avariile eelnevalt koos avariis osalenud BMW-ga linnas kihutas. Kohus andis loa ka tolle juht vahi alla võtta.

Tegemist on 29-aastase mehega, kel on kaks kehtivat väärteokaristust kiiruse ületamise eest. Lisaks kahele karistusele on tema suhtes käimas kaks väärteomenetlust seoses juunikuus toime pandud liiklusrikkumistega.

Siiani kogutud tõendid viitavad sellele, et BMW ja Chevrolet juhid vestlesid omavahel vanalinnas ning seejärel sõitsid läbi linna Laagna teele, kus toimus avarii. Teekonna vältel oli mõlema auto sõidustiil agressiivne ning autod liikusid liiklusvoost tunduvalt kiiremini.

Ringkonnaprokurör Diana Helila sõnas, et prokuratuur on lisaks BMW juhile esitanud tänaseks kuriteokahtlustuse ka Chevrolet' juhile.

"Prokuratuur käsitleb Chevrolet juhti avarii kaaspõhjustajana. Arvestades tema osalust kogu sündmuste käigu juures alates sõidu algusest kuni avarii toimumiseni, leiame, et kuigi Chevrolet ise avariis ei osalenud, on ka temal selge roll avarii toimumises. Hoolimata sellest, et Chevrolet juht ei ole kriminaalkorras karistatud, on tema liikluskäitumist arvestades põhjendatud karta, et vabaduses viibides võib ta ka edaspidi ohustada kaasliiklejaid. Seetõttu esitas prokuratuur nädalavahetusel kohtule taotluse Chevrolet' juht uurimise ajaks vahistada ning kohus nõustus prokuratuuri taotlusega," selgitas ringkonnaprokurör Helila.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder ütles, et õnnetusele järgnenud kahe ja poole nädala jooksul on politseinikud teinud väga palju uurimistoiminguid, et selgitada välja kõik selle liikluskuriteo asjaolud.

"See õnnetus on paraku näide sellest, kuidas koos sõpradega piiride ületamine tundub esmapilgul lõbus, kuid selle rumalusega rikutakse nii enda ja paljude teiste inimeste tulevik. Politsei teeb menetluses enda poolt kõik, et kannatanud ja nende lähedased saaksid rahu, ent kahjuks ei too see tagasi oma elu kaotanud inimesi."

Your browser does not support the canvas element.