.

Laupäevast keelatakse maastikusõidukitega Lämmi- ja Pihkva järve jääle minek

Seoses jääolude halvenemisega keelatakse laupäevast, 12. märtsist väljumine maastikusõidukitega nii Lämmi- kui ka Pihkva järve jääle.

Jalgsi ja maastikusõidukitega on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Peipsi järv
  • Narva veehoidla

Jalgsi on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv
  • Pihkva järv
  • Lämmijärvel vaid määratud järveosadel

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Lämmijärvel Jõepera küla ja Naha oja vahelisele järvealale
  • Narva jõgi
  • Pattina järv
Your browser does not support the canvas element.