.Avarii

Liikluskindlustuse kehtivuse kontroll võib päästa suurest kahjunõudest

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) saatis märtsis välja 400 meeldetuletust neile, kes olid jätnud liikluskindlustuse lepingu uuendamata. Üle kolmandiku meeldetuletuse saajatest ehk 144 autoomanikku tegid seepeale kohe liikluskindlustuse.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul jääb iga päev sõidukijuhtidel uuendamata ligi 400 liikluskindlustuse lepingut. "Liikluskindlustuseta sõitmist saab politsei karistada ja see võib liiklusõnnetuse põhjustamisel kaasa tuua suure kahjunõude. Seega oleks autojuhil kasulik aeg-ajalt kontrollida liikluskindlustuse kehtivust või näiteks seadistada mobiili meeldetuletus liikluskindlustuse lõppemise kohta," ütles Potsepp.

Märtsi alguses oli liikluskindlustuse registris 719 700 kehtivat liikluskindlustuse lepingut ning 14 360 sõiduki või haagise suhtes kehtis automaatne liikluskindlustus. Liiklusregistris oli samal ajal arvel 837 270 sõidukit ja nende haagist. Seega kehtivat liikluskindlustuse lepingut ei ole 103 210 sõidukil ja haagisel, mida ei tohi liikluses kasutada.

"LKF-i kogemus näitab, et kõige tavalisem lepingu uuendamata jätmise põhjus on unustamine, seda kinnitasid ka enamik meeldetuletusele tagasiside andjatest. Teine põhjus on kontaktandmete muutumine, millest jäetakse sageli kindlustusandjat teavitamata," selgitas Potsepp. "Kui auto on mitme inimese kasutuses, siis jääb vahel kokku leppimata, kes neist sõlmib liikluskindlustuse. Samuti ei tehta talvel liikluskindlustust mootorratastele ja muudele hooajasõidukitele, sest neid ei saa kasutada."

Liikluskindlustust saab lihtsalt kontrollida, kui teha sõiduki registrimärgiga päring liikluskindlustuse fondi veebilehel www.lkf.ee/kehtivusekontroll. Liikluskindlustuse hindu on võimalik võrrelda kalkulaatoris https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.

Kui liikluskindlustuse leping on sõlmimata ja selle sõidukiga põhjustatakse kahju, siis kannatanule hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja. Peale kannatanule kahju hüvitamist tuleb kahju põhjustanud sõiduki juhil või selle sõiduki omanikul väljamakstud summa tagasi maksta LKF-ile või kindlustusandjale. Keskmine liikluskindlustuse kahjunõue oli mullu 1969 eurot.

Your browser does not support the canvas element.