.Avarii

Liiklusõnnetuses kannatanu ravikulu katab liikluskindlustus

Kui liiklusõnnetuses saab inimene või talle kuuluv koduloom viga, siis nende ravikulu katab liikluskindlustus. Mullu hüvitasid kindlustusandjad ravikulusid 4,1 miljoni euro ulatuses.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) tegevjuhi Mart Jesse sõnul on viimastel aastatel tihti juhtunud, et pärast traagilist õnnetusjuhtumit kuulutatakse välja üldrahvalik korjandus. "Enne korjanduse väljakuulutamist oleks mõistlik uurida, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga. Näiteks hiljuti Laagna teel liiklusõnnetuses vigastada saanud koera raviks koguti suur summa. Tegelikult hüvitab aga koera ravikulu ERGO, sest avarii põhjustaja oli sõlminud seal liikluskindlustuslepingu," selgitas Jesse ning lisas, et samuti hüvitatakse kannatada saanud inimeste ravikulu, sissetuleku vähenemine, taastusravi ja abivahendid, ka hukkunute matusekulud.

Jesse hinnangul ei puuduta asjakohatud korjandused vaid liikluskindlustust, vaid ka näiteks reisi- ja kodukindlustust. "Enamasti on rahakogumine kantud siirast soovist kannatanuid aidata. Paljudel juhtudel tekib aga küsimus, miks kogutakse raha kahjude hüvitamiseks, kui kahju katab kindlustus. Selline emotsioonide toel rahakogumine kahjustab heategevuse mõtet, sest raha ei pruugi jõuda nendeni, kes tegelikult abi vajavad," ütles Jesse.

Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab kannatanule nii sõiduki remondikulu kui ravikulu, sealhulgas hooldusravi ja ravimikulu. Samuti kaetakse kannatanule muud vajalikud kulutused, näiteks abivahendid nagu prillid, proteesid, ratastool jms. Kui kannatanu jääb ajutiselt töövõimetuks, siis hüvitatakse tema saamata jäänud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Kui inimene saab liiklusõnnetuses surma, siis kindlustusandja hüvitab matusekulu. Hukkunu ülalpeetavatele makstakse ülalpidamise hüvitist. Lisaks hüvitab kindlustusandja ka mittevaralist kahju, näiteks kui inimene sai kindlustusjuhtumis raske kehavigastuse.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul on möödunud nädalavahetusel Laagna teel juhtunud liiklusõnnetusel väga rasked tagajärjed. "Tegu oli nelikavariiga, milles hukkus kaks ning viga sai mitu inimest ja koer. Tegemist on väga keerulise liikluskindlustusjuhtumiga. Esialgsel hinnangul ulatuvad Laagna teel juhtunud avarii kahjud paarisaja tuhande euroni," ütles Lepvalts.

Your browser does not support the canvas element.