.

Millal võib ja millal ei või teekattel olevaid märgiseid ületada

Liikluspolitsei tuleb autojuhtidele meelde lihtsaid põhitõdesid teemärgistuse kohta. Kas oled lisaks liiklusseadusele lugenud ka Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011 määrust nr 12 “Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122020002?leiaKehtiv

Lisaks paljule muule põnevale, juhime sealt mõnele asjale tähelepanu. Millal tohib ja millal ei tohi teekattel olevaid märgiseid ületada:

👉 § 25 lg 1 – Märgise 911 „Ühekordne pidevjoon” tähendused on järgmised: 1) eraldab suunavööndeid kaherajalise tee ohtlikel lõikudel. Märgist ületada ei tohi. 2) eraldab sõiduradasid pärisuunavööndis. Märgist ületada ei tohi. 3) piirab sõiduteel alasid, millest üle sõita ei tohi, näiteks eraldussaared. 4) tähistab parkimiskohti. Märgist tohib ületada manööverdamisel. Parkimiskoha otsas olevat märgist tohib ületada ka parkimiskohale sõites ja sealt ära sõites. 5) tähistab sõidutee äärt. Märgist tohib ületada mõlemalt poolt. 6) eraldab jalgratta- ja jalgteel jalgrataste ning pisimopeedide liikluse jalakäijate ja robotliikurite liiklusest. Märgist ületada ei tohi.

👉 § 25 lg 3 – Märgise 912 „Lai pidevjoon” tähendused on järgmised: 1) tähistab sõidutee äärt. Märgist tohib ületada mõlemalt poolt. 2) eraldab sõidutee põhiradadest aeglustus- ja kiirendusraja lõikusid. Märgist ületada ei tohi. 3) eraldab eri raja (jalgrattarada, ühissõidukirada, ühissõiduki- ja jalgrattarada) sõidutee muudest radadest. Märgist ületada ei tohi.

👉 § 25 lg 4- Märgise 913 „Kahekordne pidevjoon” tähendused on järgmised: 1) eraldab suunavööndeid kolme ja enama sõidurajaga teel. Märgist ületada ei tohi. 2) tähistab äärmise parkimiskoha välisäärt. Märgist tohib ületada ainult manööverdamisel.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.