.

Muutteabega liiklusmärgid hakkavad edastama täpsemat informatsiooni

Elektrooniliste kiirusmärkidega on 2+2 maanteedest kaetud Tallinna-Pärnu maantee Laagri-Ääsmäe lõik, Tallinna-Tartu maantee Peetri-Mäo lõik ja Tallinna ringtee Saue-Valingu lõik. Lähitulevikus käivitatakse Tallinna ringteel muutuva teabega märgid ka Jüri-Luige vahelisel lõigul.

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus võttis kasutusele uuendatud juhtimisreeglid, mille alusel muudetakse infot märkidel ja tabloodel veelgi täpsemalt lähtudes tee- ja ilmaoludest.

Liiklusjuhtimiseskuses jälgitakse reaalajas teeolusid, kiiruspiiranguid ja liiklusvoogu ning selle teabe põhjal saab keskus elektrooniliste liiklusmärkide abil reageerida muutuvatele liiklusoludele, tagades nii suurema ohutuse teedel. Infot teeolude kohta saab liiklusjuhtimiskeskus tee ääres asuvatest teeilmajaamadest.

„Liiklusjuhtimiskeskusel on pidev ülevaade tee seisundist, sealhulgas informatsioon, kas tee on jääs, lumine, soolaniiske või midagi muud,“ selgitas liiklusjuhtimiskeskuse liiklusinfo koordinaator Brita Puusemp. „Lisaks jälgitakse teekaredust, veekihi paksust, sajuintensiivsust ja muid ilmastikutingimusi, mis mõjutavad sõiduolusid. Nii kohandatakse muutuva teabega liiklusmärkidel kiirust tegelikele andmetele tuginedes.“

Uuendatud juhtimisreeglid on välja töötatud varasemate talvede analüüsil, muutes need veelgi rohkem andmepõhiseks ja terviklikumaks. Peale kiiruse põhjendatud langetamise, võimaldavad reeglid suurendada kiirust ohutult seal, kus tingimused seda lubavad, aidates kaasa liiklusvoogude sujuvusele. „Infotabloodelt on liiklejatel võimalik saada infot, mis on neile antud teelõigul liigeldes kõige olulisem,“ selgitas Puusemp. 

Uuendatud juhtimisreeglite põhjal jaotatakse sõidutingimused peamiselt nelja klassi järgmiselt:
•    Kui on head olud ja millegi eest ei ole hoiatada on tablood vaikimisi pimedad. Talveperioodil kuvatakse ka tee- ja õhutemperatuuri. Heade olude korral ei ole teel tuvastatud libedust, lund ega lörtsi. Kiirused kehtestatakse 100 km/ kuni 110 km/.
•    Kui on rahuldavad olud, siis teeseisu halvenemise tõttu kuvatakse liiklejale hoiatus libedusest või jääst, millega peaks kindlasti arvestama. Ohutuks liiklemiseks on piirkiirus langetatud kuni 90 km/h.
•    Kui on halvad olud, siis on sõiduolud halvad teeseisu, madala haardeteguri, intensiivse saju või mõne muu teguri tõttu. Lubatud kiirus liiklemiseks on kuni 80 km/h.
•    Kui on väga halvad olud ehk liiklustingimused on äärmiselt halvad. Sel juhul kuvatakse märkidel liiklemiseks lubatud kiirusena kuni 70 km/h.

„Need uuendused mitte ainult ei paranda liiklusohutust, vaid aitavad ka vähendada tarbetut ajakulu teedel, pakkudes juhtidele ajakohast ja täpset teavet otse teel olles,“ kinnitas Puusemp. 

Juhtimisreeglite põhjal juhitakse Eestis kõiki muutuva teabega liiklusmärke riigiteedel. Elektrooniliste liiklusmärkide kuvasid on võimalik reaalajas jälgida portaalis https://tarktee.ee

Your browser does not support the canvas element.