.

Neanurme–Pikknurme uus 2+1 lõik on lõplikult valmis

Käesoleva aasta juunikuus lõppesid mullu lume tuleku tõttu pausile jäänud Tallinna–Tartu maantee uue, ligi 6,4 kilomeetri pikkuse Neanurme–Pikknurme 2+1 teelõigu ehitustööd, mille eesmärk on möödasõidualade rajamine põhimaanteele ning liiklusohutuse taseme tõstmine läbi liiklusohutuse suurendamise, liikluse sujuvuse ning sõidumugavuse parandamise. Äsja valminud lõik on järjekorras neljas 2+1 möödasõiduala Tallinna–Tartu maanteel.

„Liiklusohutuse taseme tõstmine siseriiklikel teedel on üks meie prioriteetidest. Meil on siiralt hea meel, et tänu Euroopa Liidu rahastusele oli meil võimalik anda oma panus, et luua ühele suurima liiklussagedusega maanteele ohutud möödasõidukoridorid, mis muudavad liiklemise varasemast veelgi turvalisemaks ning tõstavad liikluse sujuvust. Oleme valmis jätkama liiklusohutust suurendavate projektidega vastavalt võimalustele kindlasti ka edaspidi,“ ütles Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. 

„Neanurme–Pikknurme 2+1 maanteelõik on oluline täiendus juba varem teostatud ehitustöödele sellel maanteetrassil. Tootsime ja paigaldasime eelmisel aastal sellele objektile ligi 40 000 tonni erinevaid asfaltsegusid, mis on tänaseid teedeehituse mahte arvestades märkimisväärne kogus iga ehitaja jaoks,“ sõnas Tariston AS juhatuse liige Argo Kotsar. „On uhke tunne mõelda, et oleme koos selle uue lõigu 6,4 kilomeetriga ehitanud Nordeconi kontserni ettevõtetega aastate jooksul enam kui 48 km ehk umbes poole Tallinna-Tartu uuendatud 2+2 ja 2+1 maanteedest.“

„Projekti toetati Euroopa Liidu ühisest eelarvest, sest see parandab piirkondade vahelist ühenduvust ja seeläbi on ka arengu mootoriks. Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee on osa Euroopa maanteede põhivõrgust ja on hea meel, et sellel teelõigul on nüüd tagatud ohutu ja mugav liikumine. Suur tänu kõigile, kes projekti ellu viivad!“ ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. 

Neanurme–Pikknurme Tallinn–Tartu suunaline möödasõiduala on 2,1 kilomeetri pikkune ning Tartu–Tallinn suunaline möödasõiduala on 2 kilomeetri pikkune. Keskpiirdega alas on sõidusuunad eraldatud. Lõigule on rajatud 26,5 meetri pikkune väikeloomatruup, 191 meetrit müratõkkeseina, 7214 meetrit ulukitara ja 18 tagasihüppekohta loomadele. Samuti on ehitatud kaheksa bussiooteplatvormi, mille juurde projekteeriti 700 meetri ulatuses 2,5 meetri laiused jalgteed, mis ühendavad peatusi lähimate teeotstega. Mõlemas suunas on rajatud kolm SOS taskut ning projekteeritud VMS lahenduse valmidus.

Töövõtuleping Tallinn–Tartu-Võru–Luhamaa km 135,5–141,9 Neanurme–Pikknurme 2+1 möödasõidualade ehituseks sõlmiti Transpordiameti ja Tariston AS-i vahel 2023. aasta 19. märtsil. Lepingu maksumus on 8,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti koostas Skepast&Puhkim OÜ. 

Käesolev projekt kuulub Transpordi konkurentsivõime meetme ÜF projektide hulka. Projekti rahastatakse perioodi 2021–2027 Transpordiameti maanteetaristu arendamise investeeringute kava, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalfondi toetusega.

Your browser does not support the canvas element.