.Neste

Neste eesmärk on süsinikuneutraalne tootmine aastaks 2035

Neste on võtnud kasutusele meetmeid ja tegevusi, et vähendada oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid tootmises. 2030. aastaks on ettevõttel plaanis vähendada CO2 heidet vähemalt 20 miljoni tonni võrra ning jõuda süsinikuneutraalse tootmiseni aastaks 2035.

Nende eesmärkide seadmiseks on Nestes põhjalikult analüüsitud kõiki äri- ja tootmisprotsesse. Tänaseks on tuvastatud enam kui 50 erinevat meedet ja tegevust heitkoguste vähendamiseks.

Need on näiteks:

• Hoida tootmises energiatõhusust ning optimeerida gaasi, elektri, vesiniku ja auruenergia kasutamist. Näiteks käimasolev Neste Porvoo rafineerimistehase toomise optimeerimise programm 2020 vähendab heitkoguseid rohkem kui 100 kilotonni CO2 aastas;

• Kasvatada tootmises taastuvenergia kasutamise osakaalu. Neste kirjutas alla kokkuleppele hakata kasutama Soome tuuleenergiat;

• Investeeringute arvutamisel ja ärijuhtumite hindamisel võtta senisest suuremal määral arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste osakaalu;

• Leida uusi vähem saastavaid tootmismeetodeid, näiteks kasutada vesiniku tootmiseks biogaasi või elektrolüüsi;

• Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendatakse ka süsiniku kogumis- ja säilitamissüsteemi väljaehitamisega, millega suunas on esimesed sammud Neste Porvoo tootmistehases tehtud;

• Heitkogustele, mida ei ole võimalik vähendada, töötatakse välja usaldusväärsed kompensatioonimehhanismid.

Süsinikuneutraalsuse verstapost on tohutu ettevõtmine, mis nõuab uusi mõtteviise, innovatsiooni ja rohkelt koostööd. Neste töötab välja detailse plaani ja ajakava süsinikneutraalsuse tootmise eesmärgi saavutamiseks aastaks 2035. Lubadus on kooskõlas Soome ambitsioonika eesmärgiga saavutada süsinikuneutraalsus 2035. aastaks ning see on enne Euroopa Liidu vastavat eesmärki 2050.

Your browser does not support the canvas element.