.Liiklusskeem

Nii tuleb Kristiine viadukti all õigesti liigelda!

Politsei jätkab suurte ristmike liiklusskeemide selgitamist. Seekord on vaatluse all Kristiine viadukt.

Mitmed inimesed on meile kirjutanud küsimusega, kuidas oleks tavasõidukil õige sõita Kristiine viadukti alt läbi.

Loodetavasti annab lisatud skeem edaspidi liiklejatele õige suuna kätte (et kaart liiga kirjuks ei läheks, ei ole kõik variandid skeemile joonistatud). Kuna liikluskoormus ulatub tipptunnil Kristiine viadukti juures pea 10 000 sõidukini tunnis, siis paratamatult jääb silma ka palju neid sõidukeid, mis ühistranspordirada valesti kasutavad. Loodetavasti on viga “ununenud” teadmistes ja seetõttu ka väike meeldetuletus:

LS § 37 lg 3 p 1

👉 Ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee pärisuunavööndi serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, võib reastuda vahetult enne pööret…

👉 Sellisele ühissõidukirajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda.

ÜTS § 64 lg 2

👉 Taksoveol võib kasutada sõitja vedamisel ühissõidukirada, kui sõidukile on paigaldatud plafoon ja sõiduki parempoolsel välisküljel on nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk.

Kokkuvõte: Kuna (vahetult enne pööret) jätab palju tõlgendamisruumi, siis reastu ühistranspordirajale alles siis, kui soovitud pööramiskoha ja reastumiskoha vahele enam teisi pööramisvõimalusi ei jää.

Turvalist liiklemst!

Your browser does not support the canvas element.