.

Nüüd saab väikelaevu ja jette registreerida kontaktivabalt

Alates eelmisest nädalast saab väikelaevu ja jette registreerida ilma Transpordiameti teenindusbürood külastamata.

Väikelaevade ja jettide kontaktivabaks registreerimiseks peab klient (veesõiduki omanik) saatma digiallkirjastatud taotluse koos kõigi vajalike dokumentidega ja fotodega veesõidukist Transpordiameti e-posti aadressile info@transpordiamet.ee.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

  • omandiõigust tõendavad dokumendid (näiteks ostu-müügi leping vms);
  • uue veesõiduki puhul vastavusdeklaratsioon ning kasutatud veesõiduki puhul päritoluriigis väljastatud kehtiv registreerimistunnistus;
  • väljastpoolt Euroopa Liitu pärineva veesõiduki puhul tollidokumendid;
  • värvilised ja selged fotod veesõiduki tootjaplaadist, CE-märgisest, HIN/CIN/WIN koodist, eestikeelsest juhisest/ohutusteabest ning veesõiduki tagaosast paremalt küljelt ja eesosast vasakult küljelt.

Taotlus peab olema vormistatud ettenähtud blanketil, fotod ja dokumendid tuleb lisada taotlusega samasse konteinerisse, mis tuleb veesõiduki omanikul digitaalselt allkirjastada.. Transpordiamet vaatab taotluse läbi ning kui kõik on korras, teeb kande registrisse ja saadab registreerimistunnistuse postiga soovitud aadressile.

“Transpordiameti jaoks on oluline, et meie pakutavad teenused oleks mugavad ja vastaks klientide ootustele.  Käesoleval ajal on samuti oluline vähendada füüsilisi kontakte teenindusbüroodes. Usun, et uus lähenemine veesõidukite registreerimiseks täidab mõlemad eesmärgid,” rääkis sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur.

Loe uue teenuse kohta lähemalt siit.

Selleks, et paadisõit oleks ohutu:

  • Veendu paadi ja varustuse korrasolekus.
  • Jälgi ilmaolusid ning hinda oma teadmisi ja oskusi realistlikult.
  • Seila selge peaga ja kanna päästevesti.
  • Pane tähele teisi liiklejaid ja arvesta nendega.
  • Hoia keskkonda.
  • Hoia alati kaasas kasutusvalmis sidevahend.
Your browser does not support the canvas element.