.Tee

Omavalitsused hakkavad saama toetust riigilt üle võetud teede korrashoiuks

Vabariigi Valitsus kinnitas eile määruse muudatuse, mille kohaselt saavad kohalikud omavalitsused edaspidi toetust riigilt üle võetavate teede kulude katmiseks.

Omavalitsustele antakse vastastikusel kokkuleppel üle teed, mis ei vasta riigitee tunnustele. Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul hakatakse tee üle võtnud linnale või vallale maksma igal aastal toetust olenevalt tee pikkusest, laiusest, kattetüübist ning liiklussagedusest. „Tee üle võtmine toob kaasa kohustused ja siin on aus kaasa anda kogupakett – tee koos rahaga, mis aitab katta selle korrashoiule tehtavad kulutused.“

Toetust hakatakse maksma tee üle andmisele järgnevast aastast. Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku sõnul maksab eelarveaasta keskel üle antavate teede eest toetust sama aasta lõpuni Transpordiamet nende eelarvesse kavandatud vahendite arvelt. „Rahandusministeerium saab toetusfondist teehooldusraha maksma hakata eelarveaastale järgnevast aastast, seega mitte enne 2022. aastat,“ selgitas Liivik.

Omavalitsustele jaotatav tasandus- ja toetusfondi maht on 2021. aastal kokku 570 miljonit eurot. Fond sisaldab toetusi kohalike teede hoiule, üldharidusele, huviharidus ja -tegevusele, lasteaiaõpetajatele, asendushooldusele, puudega laste hoiule, samuti eraldisi matusetoetuseks, toimetulekutoetuste maksmiseks ja rahvastikutoimingute teostamiseks.

Tasandus- ja toetusfondi eesmärk on ühtlustada valdade ja linnade eelarvelisi võimalusi ning tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohaliku elu küsimuste lahendamiseks.

Your browser does not support the canvas element.