.Jalgratas

Paldiski mnt kergliiklustee ehitustööd on lõppenud

Paldiski mnt kergliiklustee ehitustööd Õismäe tee I sissesõidust kuni Järveotsa teeni on lõppenud ning uus tee on liiklejaile avatud.

Vastvalminud kergliiklustee ühendab Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde käigus rajatud kergliiklustee Paldiski maantee betoontee rajamise mahus rajatud kergliiklusteega.

Rajatud kergliiklustee lõigu pikkus on 1,2 kilomeetrit ning asfaltkatte laiuseks on 4 meetrit. Lõigule rajatati kolm pingi, prügikasti ja rattahoidjaga varustatud puhkekohta. Kergliiklustee trassi valikul lähtuti vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust ning perspektiivse Paldiski maantee laiendusega 2+2 sõidurea laiendusega. Harku järve ääres paikneva Paldiski maantee ja Õismäe tee II sissesõidu ristmikule rajati kergliiklejate ohutuse tagamiseks graniitäärekividega ohutussaared.

Kergliiklusteele rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumist hõlbustavad braikivid.

Your browser does not support the canvas element.