.Parkimine

Parklaavarii sündmuskohalt lahkumine võib tuua kaasa suured probleemid

Autoõnnetuse järel sündmuskohalt lahkumine on tänapäeval muutunud sagedaseks probleemiks. Ka väiksema plekimõlkimise puhul tuleks see kooskõlastada õnnetuse põhjustanud sõiduki juhiga või teatada politseisse.

Kindlasti ei tohiks inimvigastustega õnnetuste puhul enne politsei saabumist lahkuda.

"Näeme oma igapäevatöös tihti, kuidas lahkutakse sündmuskohalt ning hinnatakse ise kahju suurust ja otsustatakse, kas on tarvis midagi ette võtta või mitte. Teinekord pannakse riivatud auto aknaklaasile oma kontaktandmed, kuid ka see ei ole seaduse silmis õige käitumine. Tegelikult on õige koos kõigi osapooltega olukord fikseerida, isegi kui kahjujuhtumiks on lihtne plekimõlkimine. Kui aga on juhtunud inimvigastustega õnnetus, siis tuleb kindlasti jääda õnnetuspaigale," ütles Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.

Inimvigastustega õnnetuse korral ei tohiks sõidukeid liigutada ja tuleks jääda paigale ning kutsuda hädaabinumbril 112 koheselt abi. Politsei aitab vajadusel kontakti saada kannatada saanud sõiduki juhiga, saavutada kokkulepe ning täita vastavad dokumendid.

Kui kannatada on saanud ainult sõidukid, siis tuleb olukord kirjalikult kõigi osapoolte vahel fikseerida. Soovitatav on selleks hoida autos alati vastavasisuline blankett, mille saab oma kindlustusandja käest. Kui käepärast korrektsed avaldused puuduvad, siis tuleks üles märkida kahju tekitaja (süüdlane); juhtunud olukord (kust liiguti, kus toimus kokkupõrge, jm üksikasjad, mis aitavad olukorda mõista) ja kirja panna allkirjad, mis märgitut kinnitavad.

Liikluseeskiri sätestab, et alati tuleks sõlmida kokkuleppe ning kui kokkuleppele ei jõuta, siis tuleb kutsuda politsei. Kui parklas on tekitatud kahju teisele sõidukile ning ei registreerita seda kui liiklusõnnetust, võib kahju saaja pöörduda politseisse ning saada parklakaameratest õnnetuse põhjustaja andmed. Seejärel tuleb kahju tekitajal tasuda kahju suurus koos võimalike trahvidega koguni kriminaalmenetluse käigus.

Your browser does not support the canvas element.