.Prügi parklas (Foto: Maanteeamet)

Parklatesse veetav prügi võib sundida prügikonteineritest loobuma

Liiklejate paremaks teenindamiseks sõlmis Maanteeamet lepingud AS-iga Eesti Keskkonnateenused prügikonteinerite ja OÜ-ga Kemmerling ajutiste välikäimlate paigaldamiseks suuremate riigiteede parklatesse.

„Hea meel on tõdeda, et parklates peatuvad nii rekkade kui sõiduautodega sõitjad on konteinerid ja käimlad aktiivselt kasutusse võtnud, kuid asjal on ka kurvem pool,“ tõdes Maanteeameti teehoiu osakonna juhataja Erkki Vaheoja. „Eeldasime prügikonteinerite vajaduse väljaselgitamisel, et parklatesse jõuab prügi, mis tekib sõidukites teekonna jooksul. Kuid päris nii see ei läinud ja järjest rohkem tuuakse parklatesse koduses majapidamises tekkivat olmeprügi.“

Lisaks olmeprügile ladustatakse prügikonteineritesse ja nende kõrvale veel ehitusprahti, autorehve ning palju muudki. Kuigi Maanteeameti eesmärk on olnud loodud võimaluste kaudu hoida parklad, teeääred ja metsaalused puhtana, siis paraku sellest alati ei hoolita. „Arusaamatuks jääb, kuidas on tekkinud suhtumine, et üldkasutatav parkla on justkui prügila,“ sõnas Vaheoja.

Kindlasti ei ole kodus tekkiva olmeprahi, ehitusprahi, rehvide jm prügi toomiseks õige koht teeäärne parkla, vaid hoopiski kodune konteiner või jäätmejaam. Ka Maanteeamet soovib raha ja ressursse panustada paremate ja ohutumate teede loomiseks, mitte prügi äraveoks.

Mõne suurema linna lähedal parklas on majapidamisprügiga risustamine ületanud talutavuse piiri, mistõttu on Maanteeamet kaalunud prügikonteinerite äraviimist. Et mitte selleni jõuda, tahame edaspidi rohkem loota liiklejate arukusele ja palume parklate prügikonteinerisse mitte visata sinna sobimatuid asju, kodust prahti ega ka suitsukonisid, mille tõttu on üks konteiner isegi ära põlenud.

Prügikaste ei tühjendata igapäevaselt vaid kindla perioodilisusega ja konteineri kõrvale jäetud praht võib lindude või tuule tõttu kanduda kaugele, kust seda on raske uuesti kokku koguda.

„Igal kevadel korraldatakse koristuskampaaniat, et teha Eestimaa puhtaks. Aga alustaks puhtuse hoidmisega juba praegu?“ ütles Vaheoja. „Kasutame parklate prügikaste sõidul tekkinud prügi jaoks ning koduse prügi viime selleks ette nähtud kohtadesse.“

Your browser does not support the canvas element.