.Pärnu Kesklinna sild

Pärnu linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Kesklinna silla renoveerimiseks

Pärnu linnavalitsus võttis vastu Kesklinna silla projekteerimistingimused, mis näevad ette silla renoveerimise niiviisi, et säiliks silla senine kandevõime ja silda saaks laiendada praeguselt kümnelt meetrilt 16 meetrile.

Projekteerimistingimused näevad ette silla seniste konstruktsioonide ümberehitustöid ning sõidu-, jalakäijate ja kergliiklusteede laiendamist. Projekteerimise käigus selgitatakse välja silla tehniline seisukord ja kavandatakse vajalikud remonditööd.

Silla kandevõimeks on ja jääb kuni 80 tonni. Projekteerija hakkab otsima võimalusi sillaaluse kõrguse suurendamiseks, et veesõidukid silla alt paremini läbi mahuks. Silda avatavaks ei tehta, sest see tekitaks silla kasutajatele põhjendamatuid ebamugavusi.

Ühe sõidurea laiuseks kavandatakse vähemalt 3,5 meetrit. Praegu on sõidurea laiuseks kolm meetrit ja avarii korral ei pruugi operatiivautod sillast üle pääseda.

Jalakäijate ja jalgrattateed ehitatakse silla mõlemale poole. Projekteerijal soovitatakse kavandada „taskuid“ jt vaatekohti, mida saaks liiklust takistamata kasutada. Lisaks teeosa ja sillaaluste läbipääsude valgustusele kasutatakse sillal dekoratiivvalgustust.

Kesklinna silla remondiga on plaanis alustada järgmise aasta juunis, et saada sild uuendatud 2021. aasta juuniks. Viimati toimus silla kapitaalne remont 1995.-1996. aastal ehk rohkem kui 20 aastat tagasi. Töid loodetakse teha nii, et enamuse ajast on liikluseks suletud ainult pool sillast ning vähemalt ühistranspordile, operatiivsõidukitele ja jalakäijatele oleks tagatud ülepääs.

Your browser does not support the canvas element.