.Sild

Pärnus tehakse ettevalmistusi uue autosilla ehituseks

Pärnus kuulutati välja uue autosilla arhitektuurivõistlus. Linnavalituses loodetakse silla ehitamisega alustada juba järgmisel aastal.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida sillale parim arhitektuurne lahendus ja sillakoridoriga seotud liikluslahendus. Uus sild on kavandatud Rääma ja Pargi tänava pikendusele, arhitektide poolt pakutavate sillalahenduste soovituslikuks piirhinnaks on 20 miljonit eurot.

Uue autosilla konkursi ideekavandite esitamise tähtajaks on 10. märts. Komisjon valib märtsikuu jooksul välja võidutöö ideekavandi, tulemused avalikustatakse hiljemalt 26. aprilliks. „Ootame aktiivset osavõttu, tegemist on Pärnu linnale väga olulise objektiga,“ ütles abilinnapea Rainer Aavik.

Pärnu uue silla projekteerimistööd peaksid algama sel aastal, ehitamist loodetakse alustada 2021. aastal. Uue silla ehitamiseks soovib linn taotleda ligi pooles ulatuses riigi toetust. Linna ootus on, et uue silla maksumus jääb suurusjärku 20 miljonit eurot, millele lisanduvad juurdepääsuteede maksumused.

Läinud aastal algasid ka Pärnu Kesklinna silla remondi- ja ümberehitustööde projekteerimistööd. Projekteerimisele eelnesid Kesklinna silla seisundi uuringud, mis kinnitavad silla remondivajadust.

Seni on silda uurinud spetsialistid kinnitanud, et Kesklinna sild vajab küll remonti, kuid ei ole avariiohtlik ja praegust liikluskorraldust ei ole vaja muuta. Hetkel tegeletakse silla kandevõime uuringute ettevalmistamisega, seejärel algab Kesklinna silla remondi ja ümberehituse projekteerimine.

Valik, kas Kesklinna sild ehitatakse järgmise kahe aasta jooksul ümber või tehakse tänavu vaid remont, sõltub uue silla arhitektuurivõistlusest. Linnavalitsusel on võimalik remontida Kesklinna sild praegusel kujul või olemasolev sild osaliselt lammutada ja ehitada sild oluliselt laiemaks. Praegu toetab linnavalitsus varianti, et Kesklinna sillal tehakse tänavu hädavajalik remont ja 2021. aastal alustatakse uue silla ehitust Raba-Pargi tn pikendusel.

On veel teoreetiline võimalus, et linnavalitsus võib kevadel valida variandi, kus Kesklinna sild ehitataksegi laiemaks ja uue silla ehitus lükkub tulevikku. Seda vaid juhul, kui uue silla arhitektuurikonkursi võidutöö eelarve arvestus näitab, et uus sild tuleb oluliselt kallim kui 20 miljonit eurot ja riik sillaehitust ei toeta.

Linnapea Romek Kosenkranius on öelnud, et koalitsioon on otsustanud kevadeks välja selgitada uue silla maksumuse, et selle põhjal otsustada, kas Kesklinna sild praegusel kujul üksnes remonditakse ja alustatakse uue silla ehitust Raba-Pargi tänava pikendusel või keskendutakse Kesklinna silla ümberehitamisele.

Saavutatud kokkuleppe järgi asutakse Kesklinna silda senisest laiemaks autosillaks ümber ehitama vaid juhul, kui uue silla ehitusmaksumus ületab oluliselt 20 miljonit eurot. Linnavalitsus peab esmalt uue silla ehitamist mõistlikuks juba seetõttu, et inimesed ei peaks Kesklinna silla remondi ajal ühe kuni pooleteist aasta jooksul Pärnu kesklinna pääsemiseks Papiniidu silla kaudu ümber sõitma.

Your browser does not support the canvas element.