.

Peterburi teele tehakse põhjalik remont

Projekti peamiseks eesmärgiks muuta Peterburi tee liiklejatele ohutumaks ning tõsta tee läbilaskvust. Remont tuleb põhjalik – kavas on rekonstrueerida Majaka tänava ja Väo liiklussõlme vaheline lõik, kuhu luuakse senisest ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Smuuli tee ja Peterburi tee ristmik ehitatakse eritasandilisena, sellega paraneb tee läbilaskevõime.

Peterburi tee rekonstrueerimise projekt koostatakse kaheks ehitusetapiks. Esimese etapi (lõigul Väo liiklussõlmest Vahuri tänavani) projekteerimiseks on aega 10 kuud, kogu projekt peaks valmima 14 kuuga. Projekteerimistöö maksumus on 1,05 miljonit eurot.

Projektlahendus peab tagama rajatise kasutatavuse ja sobivuse keskkonda ning lähtuma eelkõige liikleja ohutusest. Samuti peab see võimaldama rajatise korrashoiuks kasutatavate vahendite võimalikult säästlikku ja otstarbekat kasutamist tulevikus.

Your browser does not support the canvas element.