.Assaku viadukt Tallinn-Tartu maantee ristumisel Rail Baltica raudteega (Foto: Rail Baltica)

Rail Baltica viaduktide ehitamine algab Raplamaalt

Ajal, mil hakkab peagi valmima üks suurimaid Rail Baltica raudteed ületavaid maanteeviadukte Saustinõmmel, kuulutas Rail Baltic Estonia välja järgmiste objektide ehitushanked.

"Huvi Rail Baltica erinevate rajatiste ehitamise vastu on suur," tõdes Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. "Kuna meie projekti puhul on lisaks ehitushinnale äärmiselt oluline komponent ka aeg, korraldame raudteerajatiste ehitushankeid niinimetatud dünaamilise hankesüsteemi abil, mis võimaldab oluliselt vähendada bürokraatiat ja kiiremini objektidega ehitusse liikuda."

Tänaseks on uuendusliku hankesüsteemiga liitunud ning omavad seega võimalust ehitushangetel konkureerida juba 14 ehitusettevõtet nii Eestist kui mujalt. Lisaks võib märgata, et Rail Baltica rajamisega seotud ehitushangetel osalemiseks on mitmed ehitusettevõtjad seljad kokku pannud ning ühiste taotlustega hankesüsteemi liitunud.

Esimestena hangitakse dünaamilise hankesüsteemi raames Rail Baltica tulevase raudteetrassi eritasandilistele ristumistele kolm erinevat rajatist, mis kõik hakkavad asuma Raplamaal, Kohila vallas.

Ümbersuunamised liikluses on lühiajalised

Järgmise aasta kevadel selgub, millised ehitusettevõtted hakkavad ehitama Tagadi tee ja Künka tee maanteeviadukte ning Loone ökodukti. Kohila valda plaanitakse lisaks Loone rohesillale veel teistki ökodukti, mis hakkab asuma Urgel ning mille hange avaneb plaanikohaselt juba lähikuudel.

Tagadi tee maanteeviadukti kogupikkuseks saab olema 73 meetrit ning Künka tee viaduktil 53 meetrit. Loone ökodukti laiuseks on planeeritud 75 meetrit. Kõigi objektide puhul peaks ehitus algama 2021. aasta suvel ning olema lõpetatud hiljemalt 2023. aasta sügisel.

Rail Baltic Estonia Rapla maakonna rajatiste ja põhitrassi projektijuhi Arto Lille sõnul korraldatakse ehitusperioodil liiklus ümber selliselt, et see ei põhjustaks kohalikele vallaelanikele suuremaid ebamugavusi. "Teed jäävad liiklusele avatuks ja ümbersuunamised võivad olla lühiajalised," kinnitas Lille.

Möödunud kuul riigihangete registris avalikustatud dünaamilise hankesüsteemi esimese paketi ehitusmaht on 60 miljonit eurot ning selle eest rajatakse järgmise kolme aasta jooksul 7 viadukti ja 7 ökodukti. Paralleelselt alustab Rail Balticaga seotud rajatiste ehituse hankimist ka Maanteeamet. Esimeseks objektiks saab olema Assaku viadukt, kus Rail Baltica raudtee ristub Tallinn-Tartu maanteega ja on seega trassil ehituslikult üks mahukamaid ristumisi.

Järgmised hankesüsteemid kohalike rajatiste ehitamiseks algatatakse Rail Baltic Estonia poolt 2021. aasta alguses. Lisaks sellele kavatsetakse juba sel kuul luua eraldiseisev hankesüsteem ka liiniristumiste ehitamiseks. 22 elektri- ja gaasitrassi ristumiste ümberehitamise rahaline maht on ligikaudu 15 miljonit eurot ning tööd peavad olema lõpetatud 2023. aastal.

Ühtekokku saab Rail Baltica Eesti osal olema üle 90 maantee- ja raudteeviadukti ning 24 ökodukti.

Your browser does not support the canvas element.